zamyšlení

Ježíš herec

Je možno chápat Ježíšovo vystoupení jako hereckou exhibici? No – s trochou vykladačské drzosti by to tak chápat

Jsme herci

1. Korintským 4,9: Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť

Ježíš psychologem

Byl Ježíš psychologem? Složitá otázka. Pochopitelně nic takového tehdy neexistovalo. Představa, že by Pán Ježíš studoval lidské myšlení

Ježíš básníkem

Byl Pán Ježíš básníkem? Určitě ano. Dnešní doba už neváže báseň na rýmy, střídání rytmů a vůbec nějaká

Pornografie

Původ samotného slova nalezneme u archeologů v 19. století. Nalezli v Pompejích a pak i jinde řadu soch

Boží scrabble

aneb Co má víra společného s poezií? Lidské hry jsou velmi poučné, odráží se v nich to podstatné o

Kdo píše kázání?

První odpověď je jasná – farář. Kazatel. Prostě ten, kdo bude kázat. Takový člověk si napíše své kázání.

Reklama na Vánoce

Už se vám ježí všechny chloupky na těle a máte chuť zakřičet, že ta komercializace Vánoc už musí

Zuj si své boty!

Ex 3,5 Řekl: „Nepřibližuj se sem! Zuj si boty, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“ Kdy

Svobodné koulování

Ve  středu 21.  ledna jsem se vydal na  výlet do koncentračního tábora Flossenbürg, který se nachází v německém pohraničí. Byl zde oběšen za odboj