Vikariát

Kdo půjde na faráře

Minimální zájem o studium teologie! Kdyby byla ČCE firma, asi bychom si udělali sociologický průzkum, aby se zjistilo

Na vikariátu se káže!

1. Čtení: Jan 12, 12-19 2. Čtení: Zachariáš 9, 9; Izajáš 62, 11a I: V Jeruzalémě žil chlapík

Houba a trubka

V březnu to je pět měsíců, co se připravuji na farářskou službu. Během studia teologie jsem si připadal

První noc na faře (primitivní vylíčení snu)

Na sázavskou faru jsem se nastěhoval koncem září roku 2016. Během přenášení skříní, oblečení a dalších věcí mě místní kurátor provedl po celém areálu. Fara se nachází blízko u silnice, v mírném svahu. Je to velká budova s jedním patrem, půdou a sklepením. Je k ní připojena přestavěná stodola, která funguje jako místnost k různým

Pět obrazů z vikariátu

Obraz první: Bavíme se s dětmi o strachu. Děti vypráví o tom, že se hlavně bojí, že na