Modlitba

Pane, nauč nás modlit se.

Lk 11 Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč

Milý Bože, otvíral jsi oči slepým, uzdravoval nemocné přesto ho přibili na kříž Krvácející rány bolí naše rozechvělá