do živého

Ano, je to „naše násilí“

V sobotu 26. května proběhla v rámci festivalu Divadelní svět Brno česká premiéra divadelní hry „Naše násilí, vaše

Prostituce

Zaměstnání běžné, ale pro Izraelce zakázané. „Neznesvěť svou dceru tím, že bys ji učinil prostitutkou, aby se země

Interrupce

Umělé přerušení (přesněji „ukončení“) těhotenství. Z technického hlediska je miniinterrupce (tedy v rané fázi těhotenství) běžný lékařský zákrok.

Antikoncepce

Dějiny antikoncepce sahají do hlubokého dávnověku. Kahúnský papyrus (datovaný do roku 1850 př. Kr.) popisuje, jak zabránit proniknutí

Homosexualita II.

V okamžiku, když se křesťanství dostalo do světa helénské kultury, začíná se vyjadřovat k jevům, které vidí. Nu

Homosexualita I.

Složité téma. A asi ještě dost dlouho bude. Tím spíš je potřeba do tohoto jablka kousnout. Jistě opatrně.

Koukat můžeš, ale nečum!

Těmito slovy vysvětloval kterýsi katolický kněz rozdíl mezi pohledem nevinným a špatným, když vykládal Ježíšův výrok (Mt 5,27-28):

Skutek vnitřně a těžce nezřízený?

Do redakční pošty došlo: Výrazem sebeukájení (masturbace) se míní úmyslné vydráždění pohlavních orgánů s cílem zakoušet pohlavní rozkoš.

Vzít si svou zemi zpátky

Bílí Američané, především ti z menších měst nebo z venkova a ti, co zrovna nemají papír z Harvardu,

HLEDÁME LETNÍ UČITELE ČEŠTINY NA UKRAJINĚ

Do Bohemky a Veselinovky, českých vesnic na Ukrajině, každé léto přijíždějí dvě dvojice studentů a  tři týdny (někdy i více) se věnují místním dětem. Pomáhají jim zdokonalovat češtinu, vypráví jim biblické příběhy a hrají si s nimi nebo zpívají. Doprava, bydlení, strava je zajištěna, slušné kapesné také. Kdo by měl letos chuť se vypravit za českými krajany