do živého

Prostituce

Zaměstnání běžné, ale pro Izraelce zakázané. „Neznesvěť svou dceru tím, že bys ji učinil prostitutkou, aby se země

Interrupce

Umělé přerušení (přesněji „ukončení“) těhotenství. Z technického hlediska je miniinterrupce (tedy v rané fázi těhotenství) běžný lékařský zákrok.

Antikoncepce

Dějiny antikoncepce sahají do hlubokého dávnověku. Kahúnský papyrus (datovaný do roku 1850 př. Kr.) popisuje, jak zabránit proniknutí

Homosexualita II.

V okamžiku, když se křesťanství dostalo do světa helénské kultury, začíná se vyjadřovat k jevům, které vidí. Nu

Homosexualita I.

Složité téma. A asi ještě dost dlouho bude. Tím spíš je potřeba do tohoto jablka kousnout. Jistě opatrně.

Koukat můžeš, ale nečum!

Těmito slovy vysvětloval kterýsi katolický kněz rozdíl mezi pohledem nevinným a špatným, když vykládal Ježíšův výrok (Mt 5,27-28):

Skutek vnitřně a těžce nezřízený?

Do redakční pošty došlo: Výrazem sebeukájení (masturbace) se míní úmyslné vydráždění pohlavních orgánů s cílem zakoušet pohlavní rozkoš.

Vzít si svou zemi zpátky

Bílí Američané, především ti z menších měst nebo z venkova a ti, co zrovna nemají papír z Harvardu,

HLEDÁME LETNÍ UČITELE ČEŠTINY NA UKRAJINĚ

Do Bohemky a Veselinovky, českých vesnic na Ukrajině, každé léto přijíždějí dvě dvojice studentů a  tři týdny (někdy i více) se věnují místním dětem. Pomáhají jim zdokonalovat češtinu, vypráví jim biblické příběhy a hrají si s nimi nebo zpívají. Doprava, bydlení, strava je zajištěna, slušné kapesné také. Kdo by měl letos chuť se vypravit za českými krajany

#FreedSaeed

V sobotu 16.1. byl po třech a půl letech propuštěn z vězení americko- íranský pastor Saíd Abedini. Saíd