Kontakty

Nota nebe, evangelický časopis pro mládež

Vydává synodní rada Českobratrské církve evangelické

 • Šéfredaktorka — Šárka Schmarczová
 • Technická redaktorka — Jitka Čechová
 • Redakční kruh — Eva Marková, Sára Košťáková, Pavel Jun, Zdeněk Kříž, Karel Müller, Filip J. Boháč, Jaroslav F. Pechar, Jana Škubalová,  Janinka Esterlová, Marta Keřkovská, Irena Bartíková, Benjamin Roll, Tereza Matoušová
 • Adresa redakce: Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
 • Email: notanebe@e-cirkev.cz
 • Tel.: +420 224 999 273
 • Web: www.notanebe.cz
 • Fcb: nota nebe
 • Roční předplatné: 250 Kč (jednotlivé číslo 25 Kč)
 • Vychází 10× ročně
 • Tiskne Družstvo Opus V.D.I., Praha 6
 • Registrováno pod zn. MK ČR 5092

Co na to říkáte?