Eva Benešová

Křesťanství

Křesťanství je 2 000 let staré náboženství, jeho vyznavači se nazývají křesťané, věří v jednoho Boha a vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Křesťané se sdružují ve společenstvích, která se nazývají církev. Existuje mnoho církví – katolická, pravoslavná, protestanská… Na světě je přibližně 2,1 miliardy křesťanů. Křesťanství je nejrozšířenější světové náboženství na Zemi.

Jak je poznáte?

křesťané

Podezřelé manželství

Prostor

do místnosti, k sezení

Potřeby

připravené dotazníky, tužky

Pravidla

Hra postavená na principu postupu imigračních úřadů v případě smíšených manželství, který
má za cíl odhalit sňatky uzavřené kvůli získání trvalého pobytu (úředníci kladou manželům
odděleně stejné otázky a následně porovnávají odpovědi).Utvoří se dvojice, které obdrží 4 exempláře stejného dotazníku (otázky typu: oblíbená barva, měsíc v roce, kniha, fim, nenáviděné domácí práce/jídlo, plány do budoucna). Otázky je důležité dobře připravit, mohou být i vtipné. Obtížnost otázek volíme podle toho, jak moc se lidé v kolektivu znají. Hráč vyplní jeden dotazník sám za sebe, druhý vyplní za svého partnera (jak by to asi vyplnil jeho protějšek). Následně si dotazníky odevzdají imigrační pracovnici, která nemá smysl pro humor a je velmi přísná. Dvojice se snaží obhájit rozdílné odpovědi. Cílem hry je uvědomit si, jak málo známe lidi, které považujeme za své blízké.

podezřelé manželství

Kdo pojede vlakem

Pomůcky: flipchart, fixy
Prostor: do místnosti
Účastníci hry mají za úkol vybrat ze seznamu obecných lidských typů pět jedinců, kteří jsou pro ně nejpřijatelnější jako společníci na dlouhou cestu vlakem. Jde o kolektivní diskusi, všichni účastníci hry se tedy musí shodnout na pěti stejných osobách. Hru vede moderátor, který se snaží rozpoutávat co nejhlubší debaty o přednostech či nevýhodách možných vybraných osob, popřípadě usměrňovat diskusi, která se zvrhává. Na výkonu a schopnostech moderátora nebo moderátorky závisí mnoho, proto se této úlohy musí chopit vhodná osoba. Seznam jednotlivých cestujících, ze kterých je možné vybírat, je dobré napsat na velký papír a v průběhu hry opatřovat značkami, otazníčky, škrtat či podobně označovat.
Příklady eventuálních spolucestujících:
Rom z Ostravy
Francouz, který mluví pouze francouzsky
Rus vracející se z vězení
Ukrajinská uprchlice z Doněcka
Feministka z Holandska
Italský skinhead
Němec cestující do Mekky
Německý rapper žijící velmi specifikým životním stylem
Rumunská prostitutka
Afričanka prodávající výrobky z kůže

Záchrana za každou cenu?

yay-baloon

 • Prostor: sezení – možné venku i vevnitř
 • Potřeby: papírky s jednotlivými životními hodnotami, cca 20-25
 • Ideální počet hráčů: 5-10

 Cíl:

 • hráči si mají uvědomit, které životní hodnoty jsou pro ně cenné

 Uvedení do hry:

 • Představte si, že letíte v balonu. Balon začne klesat a vy se musíte rozhodnout, které hodnoty vyhodíte – nebudete je v životě mít, abyste se zachránili.

Průběh:

 • Na vyhozené hodnotě se musí hráči shodnout. Pokud se neshodnou, je možné, že hráč, který s tím má největší problém, z balonu odejde. Radši spadne, než aby žil bez hodnoty.
  • Ala účelem je, aby v balonu někdo zůstal. Samozřejmě se hráči mohou dohodnout, že radši kolektivně zemřou s hodnotami.
  • Varianta pro mládež: před hrou určí hodnoty nejcennější pro sbor, společnost či skupinku mládeže.
  • Pak nastoupí do balonu. Hra končí, když už většina i pod hrozbou pádu není ochotna nic obětovat.

Pokud máte skupinku, u které tušíte, že hned na začátku řekne, že radši spadne než něco vyhodit, tak hned na začátku hry určete počet hodnot, které jim musí zbýt, např. 5.

Získej občanství

Zkuste si, jaké to je získat občanství v zemi, kde jste se nenarodili.

Cílem hry je získání českého občanství (tj. vyplnění formuláře a složení slibu), s čímž je spojené dlouhé běhání po úřadech. Hra je založena na skutečných podmínkách získání českého občanství. Dá se hrát v domě i v terénu.

Potřeby

Razítka, předem připravené formuláře a občanské průkazy, krátký občanský slib, psací potřeby.

Pravidla

Na začátku rozdáme dětem občanské průkazy. Na občanském průkazu bude jméno a příjmení, datum narození, státní občanství — vše jiné, než ve skutečnosti. Ideální je mít na občance i opravdovou podobenku nebo se účastník dokreslí sám. Na začátku také dětem rozdáme formuláře k získání českého občanství. Inspiraci k formulářům naleznete na www.mvcr.cz. Na viditelném místě (např. nástěnka) je položen plán s rozmístěním jednotlivých úřadů, které je potřeba navštívit k získání občanství. Dle počtu organizátorů určíme počet úřadů. Pro inspiraci či větší bohatost hry navštivte stránky www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-zadost_o_udeleni_statniho_obcanstvi_cr

Možnosti úřadů

 1. Úřad městské části (2 úředníci či více, dle počtu hráčů) — dětem pomáhají s celkovým vyplňováním (kde co najdou, těm menším pomáhají psát apod.) a kontrolují vyplnění kolonek s osobními údaji a „proč chci české občanství získat“, čtou životopis a razítkují osvědčení o trvalém pobytu na území ČR. Jeden úředník je tajemníkem úřadu a kontroluje, zda jsou všechny kolonky vyplněny správně, vybírá poplatek 10 000 Kč a občanský průkaz a v případě správnosti celé žádosti vydává papír se slibem, který se musí žadatel naučit zpaměti a následně ho slavnostně před tajemníkem slíbit.
 2. Cizinecké velvyslanectví (1 úředník) — vydává doklad o tom, že „nabytím státního občanství ČR pozbyde žadatel své dosavadní státní občanství“ na samostatném papíře.
 3. Ústav pro jazyk český (2 úředníci) — zadává žadateli krátký test z českého jazyka — např. doplňovačku y/i, následně ho kontroluje a žadatel musí prokázat znalost českého jazyka i opakováním zadaného jazykolamu. Po splnění ústav orazítkuje „osvědčení o složení zkoušky z jazyka českého“ na formuláři.
 4. Ústav pro znalosti o ČR (1 úředník) — zadává žadateli krátký test ze znalostí o ČR, poté ho kontroluje a v případě správnosti orazítkuje „osvědčení o složení zkoušky ze znalostí o ČR“ na formuláři.
 5. Policie ČR (1 úředník) — vyplňuje a razítkuje na formulář „výpis z rejstříku trestů ČR“.
 6. Cizinecká policie Ministerstva vnitra (1 úředník) — vyplňuje a razítkuje „výpis z rejstříku trestů mé země“.
 7. Úřad práce (1 úředník) — má připraven seznam prací, za něž si je možno vydělat 10 000 Kč. Může to být např. umytí hrnků, vyčištění zubů, nošení dříví apod.

Fantazii úředníků se meze nekladou. Samozřejmostí je úřední řeč, patřičné oblečení a výzdoba kanceláře. Nebojte se použít byrokratickou realitu ve hře (cedule „přijdu hned“, úplatky, posílání na jiný úřad do jiného patra či na kopec apod.).

Pozor!

Nakonec hráči vždy musí (i po opravě) získat razítko či doklad, pro který přišli! Hra se nesmí zvrhnout v šikanu! Je nutné, aby průtahy byly únosné.