Eva Marková

Ježíšek v tom není sám

děti2Už zase vám Ježíšek přinesl pantofl místo zájezdu na Korsiku? Nezoufejte a zkuste změnit dodavatele. Níže naleznete tipy, komu poslat seznam vánočních přání příště: Befana – italská čarodějnice, jediná z žen, co na Vánoce nosí dárky. Pozor, pokud jste zlobili, dostanete uhlí, ale jen hrstku, ne metrák. Svatý Basilej – jako správný Řek nikam nepospíchá, nosí dárky až 1. ledna, ale donáška je až k posteli. Koza krále Olafa II. – naděluje v Norsku a dělí se o práci se skřítkem Nisse.

Pokud chcete dostat dárek, i když jste zlobili, musíte jí dát nažrat. Polynéský krab s klepety ostrými jako břitva – kdo na něj nevěří, toho roztrhá na kousky a hodí do moře jako potravu rybám. A pokud ani tohle nezabere, tak vám zbývá vánoční polínko. Kolem 8. prosince si sežeňte poleno, dejte ho do obýváku, namalujte mu obličejíček, přehoďte přes něj deku a čekejte do 24. 12., mezitím si sežeňte klacek.děti1

Ve správné datum se dostavte k polenu a vymlaťte z něj nějaký pěkný dárek. A pokud ani tohle nevyšlo, tak šup šup na brigádu a na zájezd si našetřete, nebo se spokojte s pantofl…

ilustrace Sára Košťáková

Posadas – latinskoamerický advent

V neděli 11. 12. se v kostele u sv. Tomáše v Praze slavila typická Posadas. Posadas znamená hostince a mimo jiné se také jedná o oslavu pohostinnosti. Slavnost Posadas pochází z latinskoamerické tradice a v Praze ji připravila španělsky mluvící komunita. Posadas připomíná cestu Marie a Josefa z Nazareta do Betléma a hledání ubytování před narozením Ježíše, kdy nešťastní rodiče klepali na každé dveře a nikdo je nechtěl ubytovat. V jižní Americe se Posadas často koná v rámci party, kdy se lidé rozdělí do dvou skupin, jedna jde ven, klepe na dveře domů a žádá o přístřeší (posada), zatímco druhá hraje různé hostinské. Ke správné Posadas patří Pastorelas, což jsou vlastně divadelní představení (hrají děti i dospělí) konající se v adventní době. Pastorelas připomínají události před narozením Ježíše a končí klaněním pastýřů v Betlémě. V řádné pastorele nesmí chybět koledy a ďábel, případně skupina čertů, kteří vždy skončí poraženi dobrem. A stejně to bylo v kostele u sv. Tomáše, čerti byli přemoženi a pastevci došli šťastně do Betléma. Po Pastorelas následovalo společné hodování u dobrot latinskoamerické kuchyně.

advent2

 

advent3

Novopohanství

Sára Košťáková

Sára Košťáková

 

Novopohanství, též neopaganismus, navazuje na pohanské náboženství různých tradic. Je otevřeno novým směrům, respektuje osobní přístup jednotlivce k náboženskému životu. Často souvisí s tradicí prostoru, kde se vykytuje, v ČR navazuje na předkřesťanské náboženství Keltů, Slovanů a Germánů.

Novopohané většinou věří ve více bohů a bohyň, důležité je pro ně spojení s přírodou, s tím souvisí i rituály a oslavy spojené s koloběhem astronomického roku, samozřejmě se slaví i osobní obřady jako svatba a provádí se individuální rituály i modlitba. Důležitou sou- částí obřadů jsou oběti, ovšem ne lidské.

Některé pohanské rituály se zachovaly v českém folkloru, např. vynášení Morany, bohyně smrti. Pohanství zatím není v ČR ofiiální náboženství, ale i tak zde funguje několik pohanských skupin, které během roku pořádají festivaly a rituály, kterých se může zúčastnit i nepohan.

Šintoismus

Sára Košťáková

Sára Košťáková

Šintoismus je tradiční japonské náboženství, slovo šintó se skládá ze znaků šin (duch, bůh) a tó (cesta).

Název tedy můžeme přeložit jako cestu bohů. V dnešní době toto náboženství vyznává kolem 100 milionů lidí. Šinto nemá svého zakladatele, ani posvátnou knihu. Šintoismus spočívá v uctívání kami, pojem je nejčastěji překládán jako bůh nebo božstvo ale jedná se v podstatě o všechno, co je v šintó uctíváno.

Kami nejsou viditelní lidskému oku, sídlí na posvátných místech a v různých přírodních objektech, jako jsou skály, stromy, řeky ale mohu být i ve zvířatech, nástrojích či zbraních. Kami jsou uctíváni jak v domovech, tak při obřadech ve svatyních a během početných festivalů.

Šintoistické svatyně jsou charakteristické karmínově červenou barvou a bránou. Posvátné objekty – stromy, kameny, aj. jsou obvazovány posvátným provazcem šimenawa.

Hinduismus

hinduismusHinduismus je souborné označení pro velké množství náboženských a fiozofických směrů, zvyklostí a tradic. Vyznává ho téměř jedna miliarda lidí, hlavně v Indii a v Nepálu, jedná se o třetí nejrozšířenější světové náboženství. Hinduismus je velmi různorodý, nemá jednotnou věrouku. Cílem hinduisty je konečné duchovní vysvobození z koloběhu života a smrti. V hinduismu se vyskytuje ně- kolik bohyň a mnoho bohů, nejdůležitějšími jsou Brahma, Višnu a Šiva. Náboženská praxe je bohatá, hinduista se modlí, přináší obětiny, navštěvuje chrám, očišťuje se v posvátných vodách, slaví svátky a koná mnoho rituálů souvisejících s důležitými událostmi v jeho životě.

Islám

Islám má po křesťanství druhý nejvyšší počet věřících na světě. Na zemi žije 1,6 miliardy stoupenců tohoto náboženství, kteří se nazývají muslimové. Nejvíce muslimů žije v severní Africe, v jihozápadní a střední Asii. Muslimové věří v jednoho Boha (arabsky Alláh). Svatou knihou islámu je Korán. Text koránu Bůh zjevil proroku Mohamedovi. Muslimové se scházejí k modlitbám a k uctívání Alláha v Mešitě. Mešita bývá zároveň i společenským centrem. Povinností muslima je pravidelná modlitba, ideálně pětkrát denně. Nejdůležitější modlitba je páteční, kdy by všichni věřící muži měli přijít do mešity. V islámu je velmi rozšířena pomůcka zvaná tasbih nebo misbaha. Má 99 zrnek a modlící se muslim při této modlitbě rozjímá nad jmény Alláha, kterých je dle muslimské tradice právě 99. Každý správný muslim(muslimka) by měl jednou za život vykonat pouť do Mekky, pokud mu to zdraví a fianční situace dovolí. Mekka je město v Saudské Arábii. Narodil se zde prorok Mohamed a je zde Kába, nejposvátnější místo islámu.

Buddhismus

ilustrace Sára Košťáková

Pro někoho je buddhismus náboženství, pro jiného filosofie nebo způsob života. Tak či tak základ buddhistického učení vytvořil Siddhárta Gautama známý jako Buddha. Někdo považuje Buddhu za boha, jiný za učence. Buddhismus je životní cesta vedoucí k dosažení osvícení a vysvobození bytostí z nekonečného koloběhu zrození a smrti. Podle odhadů v současnosti na světě žije kolem 350 až 550 milionů buddhistů. Buddhismus je nejrozšířenější především v Asii, ale má i své stoupence v Evropě. Můžete si udělat výlet do Těnovic u Plzně, kde je první stúpa na území ČR. Stúpa je buddhistická stavba, která je zdrojem klidu a míru. Stúpa většinou nemá vnitřní prostory a uvnitř bývají sošky buddhů. Při buddhistických obřadech bývají k oltáři či stúpě kladeny květiny, ceněný je lotos jako symbol čistoty a vykoupení. Až tu uvidíte pověšené praporky, tak to není veselá ozdoba, ale modlitby pro ostatní bytosti poslané po větru.

Urážky a omluvy

 

Parametry: kamkoliv, hra dobrá na využití volného časuurážky a omluvy
Hra se dá hrát jen jednou a hráči ji nesmí znát!
Pravidla
Posaďte děti do kruhu, ideálně střídavě, kluk, holka. Řekněte jim, že mají svému sousedovi
po pravici říct, co se jim na něm nelíbí. Začne jedno dítě a řekne svému sousedovi nějakou
urážku.
Děti si vymýšlejí opravdu zajímavé věci:
„Tvoje mikina vypadá jako z Teletubbies!“
„Nejsi vůbec vtipná. I mrtvola má lepší humor!“
Až každý postupně řekne jednu urážku, řekněte, že teď se musí svému sousedovi omluvit,
a souded musí omluvu přijmout. Takže děti se různě vykrucují a omlouvají svým soudedům:
„Možná že tvoje mikina je z Teletubbies, ale já mám Teletubbies hrozně rád, jsou naprosto
úžasný, takže i tvoje mikina je přece naprosto úžasná!“
„Tvůj humor je absolutně boží. Kam se na tebe hrabe mrtvola?“
Pro větší odvážlivce: součástí omluvy může být i políbení toho, co bylo kritizováno.

Ach nééé!

Parametry: kamkoliv, hra dobrá na využití volného času
Pravidla: Zábavná hra pro minimálně dva hráče (případně více dětí, které se na střídačku rozdělí na optimistu a pesimistu). Hra procvičuje bystrost, fantazii a slovní zásobu. První hráč si vymyslí větu, která oznamuje nějaké reálné nebo fantaskní nebezpečí nebo ohrožení. Například: „Ach ne! Řítí se na nás povoz kočího!“ Druhý hráč si musí vymyslet větu, která situaci nějak zachraňuje. Například: „Ale teď na vůz vyskakuje vozka!“ První hráč opět vidí katastrofikou situaci:„Ach ne, zamotala se mu noha a padá na zem.“ Druhý hráč uklidňuje: „Ale předtím, než spadl, stačil zatáhnout za brzdu.“ Tímto způsobem hra pokračuje až do okamžiku, kdy jeden z hráčů neví, jak by pokračoval. Pak si oba role vymění. Náměty mohou být zcela libovolné, od invaze mimozemšťanů přes přírodní katastrofy až po situaci z říše pohádek.

Biblický baseball

Vědomostní potyčka maskovaná sportovním názvem

Potřeby: papíry, tužky, tabule či flipchart

Pravidla: Hráči se rozdělí do několika (min. 2) týmů libovolně početných (od dvou do osmi osob). Tyto týmy v určeném časovém limitu vytvoří daný počet vědomostních otázek s biblickou tématikou různé náročnosti. Je dobré si dopředu ujasnit složitost jednotlivých úrovní. Týmy by měli být na podobné intelektuální úrovni.

Úroveň 1: otázky jednoduché – ví skoro každý automaticky
Úroveň 2: mírně složitější, ale nijak závratně obtížné – někdo ví hned, jiný se musí zamyslet
Úroveň 3: přituhuje, ale bude ještě hůř… – vědí Ti, co poctivě chodí do nedělní školy a dávají pozor
Úroveň 4: to už není žádný čajíček… – ví jen málokdo
Deadly level aneb otázky deadky – hodně těžké, ví jen odborník

Každé družstvo vytvoří domluvený počet otázek každé úrovně a libovolnou zásobu deadek. Začíná baseballový zápas. Týmy se střídají v kladení otázek. Hráč, který je na pálce, si vybere úroveň. Odpoví-li na otázku, postupuje po metách podle úrovně otázky (správně zodpovězená otázka č. 3 – šup na 3. metu). Zvolí-li si otázku smrtící složitosti a úspěšně odpoví, dává homerun a dostává bod. Za každého hráče, který se dostane do cíle (dostane se za 4 mety), obdrží mužstvo bod, pokud dá družstvo homerun, všichni spoluhráči, kteří byli na metách, se posunují do cíle, každý s jedním bodem. Vítězí tým, který má v okamžiku ukončení hry nejvíc bodů.