Nota nebe končí

Synodní rada se na svém zasedání 17. července 2018 usnesla ke konci
roku 2018 ukončit vydávání časopisu Nota nebe.
Suché úřední sdělení má svoji historii a souvislosti. V uplynulých
měsících jsme (synodní rada) opakovaně slýchali hlasy z celocírkevního
odboru mládeže, který tvoří volení zástupci mladých evangelíků,
i z oddělení mládeže Ústřední církevní kanceláře, že Notu nebe mladí
lidé nečtou. Obdobně mluvili i mnozí faráři, starší i členové sborů, s nimiž
jsme se potkávali. Samozřejmě jsme také slýchali, že ten či onen
článek byl dobrý a jiný špatný, že grafická kvalita se poslední dobou
zlepšuje apod. Nás ovšem nejvíc zajímalo, zda je časopis čten těmi, pro
které je určen. Tedy mladými lidmi od 14 let výše. Vzhledem k tomu, že
v období po konfirmaci často kontakt s mladými ztrácíme, záleží nám
právě na nich. A pokud tento časopis nečtou, musíme hledat nové cesty,
jak je oslovit.
Celocírkevní odbor mládeže nechal vypracovat přehled návštěvnosti
webové verze Noty nebe. I ten prokázal její malou sledovanost.
Nejpozději v březnu 2018 byla šéfredaktorka Noty nebe seznámena
s naším záměrem ukončit stávající podobu časopisu i s důvody, které
nás k tomu vedou. Šéfredaktorka vypracovala zprávu s argumenty
na zachování tištěné formy časopisu a předložila návrh na oslovení
dalších předplatitelů. Mluvili jsme o nich v synodní radě dlouho, rozhodování
nebylo rychlé ani jednoznačné, ale nakonec pro většinu z nás
nebyly ty argumenty ani návrhy dost přesvědčivé.
Svůj okruh čtenářů Nota nebe má a ti budou naším rozhodnutím
nejspíš zklamáni. Jenže mně osobně připadá zavádějící tvářit se, že
vydáváme (my, evangelická církev) časopis pro mládež, když on jím vlastně není. Zklamáni jsou povětšinou také členové redakční rady
a autoři článků. Dělají svou práci rádi. Doufám nicméně, že se jejich
nápady, energie a chuť psát ze světa neztratí.
Současně s rozhodnutím ukončit vydávání tištěného časopisu
jsme uložili oddělení mládeže připravit nový mediální projekt zaměřený
na mládež. Jsme v tom docela na začátku. Nevíme, hledáme. Jaké
sdělovací prostředky, formy komunikace mladší mládež používá? Jaké
obsahy, jaká témata ji zajímají? Jakou cestou se to vůbec můžeme dozvědět?
Jak zabránit tomu, aby to nové nebylo zastaralé už ve chvíli
svého vzniku? Navzdory otázkám a pochybnostem do toho půjdeme.

Pavel Pokorný


Komentáře