Vánoční biblické impulzy

Jistě znáte píseň 284 Jakož o tom proroci, o kterých je řečeno, že zvěstovali to, co sami chtěli vidět. Jak to tedy je s těmi proroctvími o Vánocích? Co že bylo prorokováno a jak se to naplnilo? Nabízím hrst biblických odkazů – a můžete je využít třeba na vánoční mládeži. Stačí si to jen rozhodit, kdo přečte který text.

Anebo tak – pro vlastní zamýšlení nad Biblí. Však zazpívat něco ze Svítáku může člověk i sám.

Gn 3,1415 (tam najdete „protoevangelium“, tedy první zaslíbení mesiáše, který porazí ďábla) -> Gal 4,45 (když se naplnil čas…)

O čase je třeba písnička ve Svítá Čas zaslíbený (S 137).

Nu 24,1519 (Bileám vidí hvězdu z Jákoba)

Zazpívejte si Hvězdu (S 339).

Jr 23,56 (spravedlivý výhonek, „Hospodin – naše spravedlnost“) -> Iz 7,1315 (panna počne, Immanuel) -> Mt 1,1825 (zvěstování Panně Marii)

Je to s těmi „jmény“ Mesiáše složité – ono ani tak nejde o jméno, jako spíš o titul. Nemáme moc písniček o Marii, ale Ave Maria od Miloše Rejchrta (S 6) je fakt dobrá.

L 2,120 (narození Ježíše)

Tady je výběr bohatý. Můžete zpívat Zázrak (S 220) od Bohdana Pivoňky, Vánoční (S 258) od Tomáše Najbrta, Spirituál Bůh se sklonil k nám (S 49)… a když se rozhodnete pro středověkou koledu Už proroctví Daniele (S 354), tak by stálo zato si přečíst i Da 9,2127!

Mi 5,14 (Betlém) -> Mt 2,16 (klanění mudrců)

I tady je z čeho vybírat. Od spirituálů Betlémská hvězda (S 15) či Sláva, haleluja (S 54) až po Tobě, Pane, dík (S 338). Anebo sáhněte po Dodatku k EZ, kde je píseň Za císaře Augusta (D 656).

Jr 31,15 (Ráchel pláče) + Oz 11,1 (z Egypta) + Iz 11,1 (výhonek, hebrejsky „nezer“) -> Mt 2,1323 (pobití nemluvňátek, útěk do Egypta)

Herodes (S 67) je dost těžká písnička. To už bude asi snadnější Po Vánocích (S 254).

Na závěr pak něco o tom, co je vlastně Pán Ježíš zač.

Iz 9,16 (tam najdete mnohé vlastnosti Mesiáše) -> J 1,15;14 (tam je naznačeno, že Mesiášem je Bůh sám, který za námi přichází)

K tomu se hodí spirituál Bůh se sklonil k nám (S 49), nebo třeba moravská koleda Syn Boží se nám narodil (S 320, D 654).

Komentáře