Evangelická akademie Praha – škola zřízená ČCE, 25 let na cestě

Evangelická akademie Praha – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola pořádá dne 5. prosince 2017 Den otevřených dveří, na který srdečně zve nejen všechny budoucí studenty vyšší odborné školy či střední školy, ale i všechny, kteří se o naší škole chtějí dozvědět více.

V tento den je možné navštívit  klidné a rodinné prostředí školy, dozvědět se bližší informace o aktuálních vzdělávacích programech a diskutovat s vyučujícími a budoucími spolužáky o škole a jejím poslání.

Naše škola již 25 let vzdělává ty, kteří chtějí pracovat s dětmi nebo pomáhat lidem. Ctíme hodnoty důstojnosti všech lidí, milosrdenství a respektu k odlišnostem. Jsme škola, kde je přátelská atmosféra, otevřená komunikace a individuální přístup.

Na vyšší odborné škole lze studovat obor Sociální práce, na střední škole obory Sociální činnost nebo Pedagogické lyceum.

„Co pro mne znamená, že je moje škola církevní?

„Není úplně snadné popsat, co mi tato škola přinesla. Před nástupem do školy mě obklopovaly různé předsudky a stereotypy týkající se víry a církve. Všechny se však rozplynuly po pár měsících ve škole. Setkal jsem se zde s mnoha skvělými lidmi, kteří významně ovlivnili můj pohled na svět a všechny aspekty víry a náboženství.“

„Přijďte se o tom sami přesvědčit v den otevřených dveří 5. prosince 2017 v budově Evangelické akademie od 9 do 17 hodin.“

Zvou Vás studenti 4.L.

Komentáře