Něco víc než

Festival Něco víc než je několikadenní podzimní akce (program loňského ročníku http://www.necovicnez.cz/) pořádaná na fakultách Univerzity Karlovy v Praze. Konání festivalu je vyvrcholením celoroční evangelizace v rámci studentských skupinek, které se věnují zejména četbě a výkladu Bible. Vizí festivalu je sbližování studentů, nabídnutí evangelia a otevření možnosti promyslet, prověřit a prožít křesťanskou víru.

Na programu jsou každoročně teologické přednášky, debaty se zajímavými hosty, moderní křesťanská hudba či svědectví. Festivalu již tradičně předchází přednáška zahraničního nebo českého akademika, hosty byli např. britský matematik a apologeta John Lennox či filosof a pedagog Jan SokolV rámci letošního ročníku vystoupí také spisovatel Os Guinness.

Ráda bych Vám předběžně nabídla spolupráci spojenou s propagací festivalu, který se bude konat v listopadu 2017. Během září a října bych Vám v případě zájmu zaslala materiál vhodný k publikaci v Notě nebe. Jednalo by se o stručný čtyřdenní program festivalu spojený s krátkou anotací jednotlivých částí, informacemi o hostech festivalu, případně rozhovory s členy přípravného týmu, návštěvníky minulých ročníků nebo svědectví. Také bych Vám zaslala grafické podklady a fotografie.

Primární cílovou skupinou festivalu jsou nevěřící přátelé a známí Vašich čtenářů. Chtěli bychom tudíž skrze zamýšlené obsahy povzbudit čtenáře k tomu, aby na festival někoho pozvali. Akce není organizována pouze pro křesťany.

 

Komentáře