Duchovní program na Prague Pride

Milé sestry a bratři v Kristu,

i letos ekumenické společenství křesťanů Logos Česká republika připravuje duchovní program Prague Pride. V letošním ročníku budou hosty Logosu Jakub Pavlús, farář Českobratrské církve evangelické v Šumperku, a Jayne Ozanne, členka Generálního synodu Anglikánské církve v Británii. Shodou okolností Generální synod právě tento měsíc drtivou většinou rozhodl o zákazu konverzní (reparativní) terapie leseb a gayů na „správnou“ heterosexuální orientaci a vyzval britskou vládu, aby konverzní terapii zakázala v celé zemi. Synod také rozhodl o vstřícnějším a chápavějším přístupu k trans lidem během procesu změny jejich pohlaví.

Součástí programu je také modlitba Taizé, kterou připravujeme ve spolupráci se starokatolickou farností sv. Máří Magdalény v kapli u Čechova mostu v úterý 8. srpna od 18 hodin.

Program Prague Pride bude jako každoročně zakončen bohoslužbou vedenou zástupci různých církví v kostele ČCE u Martina ve zdi v neděli 13. srpna od 14 hodin. Bohoslužbě bude předsedat biskup Církve československé husitské Filip Michael Štojdl.

Sami jsme jako LGBTQ věřící „menšinou v menšině“. Za léta účasti na festivalu Prague Pride se nám podařilo získat respekt v českém LGBTQ prostředí a svou účast chápeme jako možnost šířit radostnou zvěst evangelia tam, kam se často klasické církve a náboženské společnosti nemají možnost dostat.

Jako křesťanům nám záleží na stabilitě vztahů, ceníme si péče o mladé i seniory, vysoko hodnotíme odpovědnost jednoho člověka ke druhému a chceme vytvářet takovou společnost, v níž budou mít tyto hodnoty náležitou úctu a prestiž. Naším přáním je, aby každý člověk tak, jak byl stvořen, mohl chválit Boha a růst ve společenství s ostatními. Považujeme za důležité prostředí přátelské rodinám s malými dětmi, obyčejnou lidskou slušnost odrážející se v zacházení s těmi, kdo už nemají síly nebo potřebují pomoc druhého, vzdělání, které klade důraz na schopnost založit a kultivovat trvalý vztah. Podporujeme manželství jako nejvyšší formu závazku. I proto jsme spolu s dalšími organizacemi součásti Koalice za manželství, která chce docílit toho, aby bylo i v Česku manželství otevřeno pro všechny páry lidí, kteří se mají rádi a jimž záleží jeden na druhém.

Na setkání se těší a o přímluvnou modlitbu prosí

Standa Kostiha

předseda spolku Logos Česká republika

Komentáře