Reinkarnovala jsem se na špatné místo

Rozhovor s Daínou Chaviano, kubánskou spisovatelkou. Překlad Otýlie Holá.

NOTA DEL CIELO: V jakém věku jste začala číst a psát science-fiction?
Jestli si vzpomínám správně, můj první kontakt se SF byl v devíti nebo deseti letech, šlo o knihy Julese Vernea, moderního předchůdce tohoto žánru. Samozřejmě jsem v tuto dobu ještě nevěděla, co je SF. Pokračovateli byli H. G. Wells, Ray Bradbury a mnoho dalších autorů, skoro všichni anglosasové. Přibližně ve stejnou dobu jsem napsala i své první povídky, některé byly pohádky a některé science- fition.

Na sociálních sítích jste napsala, že jste se neměla narodit na této planetě. Bylo to pouze vyjádření emočního stavu, anebo základ vaší existenciální teorie?
Je to pocit, který mě doprovází od doby, kdy jsem začala samostatně přemýšlet. Když mi bylo šest, ptala jsem se matky, jestli si je jistá, že jsem jejich dcera, jestli se nemohlo stát, že někdo ukradl jejich pravé dítě a vyměnil ho za mě. Stále jsem měla pocit, že nejsem součástí svého okolí, že se něco stalo špatně, že jsem přišla z jiného místa a že bylo vše naopak, než by mělo být. Přestože už se neptám, jestli jsem biologická dcera svých rodičů, pocit, že nepatřím do tohoto světa, zůstává ukrytý uvnitř mě. Asi jsem se reinkarnovala na špatné místo.

Váš talent psát science-fiction a fantasy literaturu zařadil kubánce mezi hispánce, kteří jsou nejlepší ve psaní těchto žánrů. Co bychom kromě vás potřebovali k udržení této pozice? Jak byste vystihla vývoj těchto žánrů v kubánské literatuře?
Jestli se ptáte na literaturu, která se vydává na ostrově, ta je velmi různorodá, přesto si myslím, že získat více informací o tom, co se děje v jiných zemích, by bylo prospěšné. Nesmíme zapomenout na to, že externí vlivy ve všech historických obdobích vždy obohacovaly kubánskou kulturu. To, čemu dnes říkáme „kubánské“, je produkt pocházející ze složek, které pocházejí z jiných míst, což se smíchalo v ostrovním kotli, aby vznikl produkt nový. Tak jako tak si dovoluji zahrát na věštkyni a předpovídat, že se blíží různé oživující složky fantastických žánrů. Vysvětlím vám proč. Do relativně nedávné doby fyzická vzdálenost spisovatele znamenala jeho vyloučení z kubánské literatury. Nyní mnozí z autorů, kteří emigrovali, začínají být některými vydavateli nebo literárním tiskem znovu zařazováni do kubánské literatury. Někdy se alespoň čtenáři dožadují jejich opětovného zařazení. Na druhou stranu každý den přibývá autorů žijících na Kubě, kteří udržují nezávislé kontakty se zahraničními nakladateli, kteří jim umožňují publikovat svá díla mimo jejich zemi. Když se tito umělci vrátí, podělí se se svými kolegy o zkušenosti a myšlenky, se kterými se setkali během zahraničních cest. Kdyby se tato praxe znásobila, rychle bychom se jako Kubánci mohli účastnit revitalizace, která by umožnila ukotvení nových tématických směrů v těchto žánrech.

Jaké byly hlavní důvody k tomu, abyste začala tak moc milovat science-fiction?
Pohádky, mytologie různých kultur, moje časná vášeň pro fyziku a astronomii, historická tajemství, nebo spíše prehistorická, novely z gotického dvora, fantasy romány a díla od mnoha aglosaských autorů.

Nyní zapomeneme na omezený přístup, který máme na Kubě. Které autory a knihy science-fiction byste doporučila mladým kubánským čtenářům?
Kromě věčných klasiků (Ray Bradbury, Isaac Asímov, Arthur Clarke, Poul Anderson, Ursula K. Le Guinová, Frank Herbert a zbytek všeobecně známých autorů) bych doporučila další současné autory, Susannu Clarkovou (Jonathan Strange a pan Norrell, Dámy z Grace Adieu a jiné povídky) a Haruki Murakamiho (Kronika ptáčka na klíček, Kafk na pobřeží, Konec světa a Hard-boiled Wonderland) jsou dvěma příklady nepostradatelných autorů moderní fantasy literatury. Ze science-fition bych vybrala Teda Chianga (Příběh tvého života, Když se vám líbí, co vidíte: Dokument), Andrease Eschbacha (Video s Ježíšem, Tkalci gobelínů), Kena Liua (The Man Who Ended History, The Wandering Earth) a nebo novou senzaci přicházející z Číny, Lioua Cch‘-sina (The Three-Body Problem).

Poslední slova, která byste chtěla prostřednictvím našeho časopisu věnovat kubánské mládeži nového tisíciletí, která čte náš časopis. Mohou být spojená jak s realitou, tak se science-fiction.
Je složité mluvit k nim z takové dálky – nyní žiji v USA – a z prostředí natolik odlišného od toho kubánského, ale jsou pravdy a okolnosti, které jsou univerzální a které všichni sdílíme. Učit se, vědět, být informovaný a klást otázky jsou prostředky, kterými utváříme svoji individualitu a vnitřní svobodu a rozvíjíme svoje samostatné myšlení, namísto opakování toho, co říkají ostatní. Podporovat soucit s těmi nejslabšími nebo znevýhodněnými, jak se zvířetem, tak s člověkem. Rozdělit se, ať už jen o část, nebo o vše, jedno, zda jde o něco materiálního nebo duchovního, jako například vědění. Napravit škody a otevřít se různým kulturám. Toto vše můžeme společně označit jako hodnoty, kterými mládež nového tisíciletí po celém světě mění sociální pravidla lidskosti. Kubánská mládež nového tisíciletí by neměla být jiná.

Komentáře