Porada zástupců mládeže v Brně

Letos se opět po roce uskutečnila porada zástupců mládeže. Na poradě se setkávají mládežníci (většinou z řad somáků) napříč celou naší církví spolu s Celocírkevním odborem mládeže (COM) a Oddělením mládeže (OM). Porada přináší hlavně prostor pro setkávání s ostatními mládežníky, můžeme společně sdílet radosti i starosti a navazovat nové kontakty a přátelství. Kromě toho všeho se jednou za dva roky na této poradě volí novým COM a to bylo právě teď.

Setkání probíhalo od pátku do soboty. Začalo se společnou večeří, po které se všichni účastníci představovali, a měli jsme interaktivní program, ve kterém jsme se měli zamyslet nad pořádáním seniorátních dnů, a to z různých pozic. Poté následovalo představení každé skupinky a podnětná diskuze, kde jsme si vyměňovali své osvědčené fungující a osvědčeně nefungující postupy a rady. Posledním bodem programu byla procházka po krásách Brna.

Druhý den po snídani přišlo na řadu představování mládežnických akcí jednotlivých seniorátů. Na představování akcí je dobré to, že zjistíte, co dělají sousedé, a podle toho se můžete inspirovat. Po představování následovala volba. Volil se nový COM a zástupci mládeže na synod. COM se zvolil hned napoprvé a to ve složení: laici – Jakub Martinů, Daniel Ort, Dominik Bláha, Alena Pikousová a Zuzana Férová; faráři – Alexandra Jacobea, Ondřej Zikmund, Jana Hofmanová a Maroš Klačko. Jako zástupci mládeže na synod byli zvoleni: Matěj Halaš, Daniel Ort a Alena Pikousová. Po volbách na nás čekala odměna – oběd.

Na programu bylo ještě představení akcí, které pořádá COM spolu s OM. Závěrem byla připravena panelová diskuze, na které byly přítomny tři ženy z různých profesí, s různou životní zkušeností, a měly hovořit na téma „Mluvit o Bohu v různých kontextech.“ Diskuze přinesla řadu zajímavých témat a myšlenek do našich každodenních životů. Po diskuzi následovala pobožnost a pak už jsme se jen loučili, balili, rychle ještě jedli a vyráželi na cestu domů s hezkým pocitem, že jsme potkali fajn nové lidi a mohli jsme společně trávit čas.

Komentáře