Bůh k nám potichu mluví…

Láska k Bohu a láska k bližnímu jsou dvě křídla okna, která nelze otevřít ani zavřít samostatně. (Søren Kierkegaard)

Modlíme se ne proto, aby se Bůh rozhodoval jinak, ale abychom se sami rozhodovali jinak. Nemodlíme se s úmyslem říkat Bohu, co má dělat, ale abychom Bohu dovolili nás vést. Modlíme se proto, abychom „Bohu umožnili být Bohem“. (Peter Kreeft)

Bůh k nám potichu mluví uprostřed našich potěšení, hovoří v našem svědomí, ale volá v našich bolestech: je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět. (C. S. Lewis)

Nabízí se nám jen jeden způsob, jak dospět k odhalení skutečné podstaty křesťanství. Musíme vykročit na tuto stezku, svěřit se této cestě života. Potom poznáme, čím může být pro nás. Pokud zůstaneme venku, nemůžeme plně porozumět. Předtím, než vykročíme, obyčejně potřebujeme instrukce, potřebujeme ukazatele směru, abychom se na ně mohli dívat, a potřebujeme společníky. Nakonec – bez vedení druhých je sotva možno začít. Ale pouhé udělování rad od druhých nás nikdy nemůže vést k poznání toho, co oni žijí. Oni nemohou být náhražkou osobní zkušenosti. Každý je povolán k tomu, aby si sám ověřil, jak má myslet, každý potřebuje znovu žít tradici, kterou má přijmout. (Kallistos Ware)

Když se modlíte, nezatajujte před Bohem vůbec nic. Otevřte mu svá srdce s upřímnou otevřeností, jako kdybyste mluvili ke svému nejlepšímu příteli. (Rabi Rachman)

Komentáře