Nota del cielo

překlad Otýlie Holá

Milí čtenáři, Nota je i na Kubě a tento rok vám Otýlie Holá bude její texty překládat, seznamte se tedy: V roce 2016 vznikl na Kubě evangelický časopis pro mládež Nota del cielo, přímo inspirovaný Notou nebe. S dvouměsíční pravidelností se prvních šest čísel rozšířilo mezi čtenáře po celém ostrově. Časopis je rozšiřován buď v tištěné podobě nebo v elektronické formě, v PDF s pomocí offline aplikace Zapya pro mobilní telefony. Každé vydání je přístupné i na internetu, kde si ho mohou přečíst všichni žijící na ostrově Kuba i mimo něj.

Sen, který se stal realitou vznikl, když baptistický kubánský farář Mario Félix Lleonart navštívil v září 2015 redakci Noty nebe v Praze. Faráři se Nota nebe velmi zalíbila. Dokonce natolik, že když se vrátil domů s několika výtisky časopisu a mnoha historkami, inspiroval různé mladé lidi k tomu, aby se sdružili a založili Notu del cielo. Ze začátku mladí dobrovolníci patřili především k nejbližšímu okruhu lidí okolo Maria Félixe, ale už na konci prvního roku fungování časopisu se redakce rozšířila a její přispěvatelé žijí prakticky po celém ostrově.

Na Kubě stále neexistuje svoboda tisku. Každá nezávislá publikace je objektem státního utlačování a cenzury. S cílem zajistit našim mladým pisatelům, aby psali s co největší volností, se ustanovila norma, že každý autor podepisuje všechny své články pouze svými iniciály. I kdyby někdo neměl problém se zveřejněním svého jména, nesmí tak učinit, aby chránil ty, kteří by mohli mít problémy po zveřejnění své identity. Navíc většina mladých pisatelů, editorů, designérů a šiřitelů Noty del cielo jsou studenti. Kteří se hlásí na vysoké školy, což je staví do role velmi závislých na úřední moci.

Účet na Twitteru @notadcielo, facebooková stránka a mailová adresa notadelcielo@gmail. com jsou hlavními komunikačními kanály mezi redaktory a čtenáři, také jsou užitečné k získávání dalších spolupracovníků. Redakce časopisu se pravidelně schází, aby vybrala články, které budou zveřejněny a aby stanovila témata pro nadcházející čísla. V Notě del cielo se probírají témata zajímavá především pro kubánské evangelické mládežníky, pokouší se o otevření jejich mysli světu, přispívá k tomu, aby měli přehled o světovém dění a věděli, jak vypadá svět dnes. Přesně od těchto informací se je stát snaží izolovat.

K udržení všeobecného přehledu přispívá komunikace mezi mladými Kubánci na ostrově a Kubánci v diaspoře a také s osobami nebo organizacemi, které mají zájem o interakci, z celého světa. Každé vydání obsahuje stálé sekce, jako například rozhovory, upozornění na zajímavé knižní tituly, text nějaké písně s informacemi o autorech a interpretech, reportáže o zájmech mladých Kubánců, sportovní stranu a sekci o životním prostředí. Jak bylo zmíněno, Nota del cielo je inspirován Notou nebe, proto je v každém čísle zmínka o českém časopisu a nebo je zařazen článek o životě v České republice. Jde také o speciální záměr postavit mosty mezi oběma zeměmi.

Z těchto důvodů mnoho mladých nesleduje pouze Notu del cielo, ale pravidelně prohlížejí i stránky Noty nebe. Především když se připojí k internetu přes nějakou bezdrátovou síť. Sledují převážně Facebook. Přestože nerozumí česky, mají nově možnost, aby jim stránka text přeložila do španělštiny, navíc se jim v Notě nebe velmi líbí fotky.

Komentáře