Kdo jsem?

Ája Pikousová: Kdo jsem? Kým mám být? A jsem na správném místě? Tyto otázky si často pokládám. Stejně jako ráda rozebírám, jak jsem se v různých situacích cítila, chovala, přemýšlela. A ne vždy jsem spokojená. Vlastně téměř pokaždé můžu najít něco, co se mi nelíbilo. Stejně ale také jako to, co se mi líbilo. Je dobré ty špatné věci nepřehlížet a pracovat na nich, ale zase si jimi nenechat zaclonit pohled na ty dobré. Často také přemýšlím, zda jsem dobrou křesťankou, jestli to jak žiji je ve shodě s Božím plánem pro mě. Jestli žiji víru opravdově a upřímně. Jestli se nepřetvařuji za účelem zviditelnit se a být v očích druhých lepší. I s tím občas bojuji. Ale vím, že je třeba tento boj nevzdávat a snažit se díky modlitbě, čtení Bible i službě druhým budovat vztah s Bohem a tím se sama doopravdy zlepšovat. Vnímat to, ale nechlubit se tím. Stále na sobě pracovat, nikdy si neříct – teď už jsem dokonalá. Protože nejsem. Ale zas chci být vděčná za to, jak mě Pán Bůh stvořil a nesekýrovat se pro věci, které nezměním. Prostě přijmout sama sebe jako Boží dceru. A to je také myslím odpověď na úvodní otázku.

Karel Müller: Kdo jsem? Jaký mám vztah k sobě samému? No… snažím se být k sobě upřímný, ačkoliv vím, že je to někdy dost těžké. Snažím se mít v životě nějaké hodnoty a cíle, ke kterým se můžu vztahovat. Základními hodnotami, které přijímám z Božího slova, pro mě jsou: Být pravdivý k sobě i k druhým, milovat Boha a bližního svého jako sám sebe. A tyto hodnoty mi pak pomáhají se zorientovat při rozhodování o tom, co je správné a co ne. Jestli to, co dělám, můžu považovat za dobré či ne. Bůh je pro mé Já velké Ty, ke kterému můžu mít důvěru a u kterého vím, že naleznu vždy upřímný pohled na mou osobnost. Díky tomuto zrcadlu Božích hodnot se pak víc dozvídám i víc sám o sobě. Někdy dost bolí, když si mám uvědomit, že dělám něco špatně. Někdy se musím zbavovat své pýchy a sebestřednosti. Často z těchto hodnot uhnu a nedaří se mi podle nich žít. Jsem ale rád, že tyto hodnoty od Boha přijímám jako ukazatele správného směru v mém životě. Bez nich bych tak akorát přešlapoval na místě a nevěděl, kam se pohnout. Nerozhodnost by mě jen svazovala. S nimi znám směr svého životního směřování a věřím, že ten směr je dobrý.

 

Komentáře