Posadas – latinskoamerický advent

V neděli 11. 12. se v kostele u sv. Tomáše v Praze slavila typická Posadas. Posadas znamená hostince a mimo jiné se také jedná o oslavu pohostinnosti. Slavnost Posadas pochází z latinskoamerické tradice a v Praze ji připravila španělsky mluvící komunita. Posadas připomíná cestu Marie a Josefa z Nazareta do Betléma a hledání ubytování před narozením Ježíše, kdy nešťastní rodiče klepali na každé dveře a nikdo je nechtěl ubytovat. V jižní Americe se Posadas často koná v rámci party, kdy se lidé rozdělí do dvou skupin, jedna jde ven, klepe na dveře domů a žádá o přístřeší (posada), zatímco druhá hraje různé hostinské. Ke správné Posadas patří Pastorelas, což jsou vlastně divadelní představení (hrají děti i dospělí) konající se v adventní době. Pastorelas připomínají události před narozením Ježíše a končí klaněním pastýřů v Betlémě. V řádné pastorele nesmí chybět koledy a ďábel, případně skupina čertů, kteří vždy skončí poraženi dobrem. A stejně to bylo v kostele u sv. Tomáše, čerti byli přemoženi a pastevci došli šťastně do Betléma. Po Pastorelas následovalo společné hodování u dobrot latinskoamerické kuchyně.

advent2

 

advent3

Komentáře