Novopohanství

Sára Košťáková

Sára Košťáková

 

Novopohanství, též neopaganismus, navazuje na pohanské náboženství různých tradic. Je otevřeno novým směrům, respektuje osobní přístup jednotlivce k náboženskému životu. Často souvisí s tradicí prostoru, kde se vykytuje, v ČR navazuje na předkřesťanské náboženství Keltů, Slovanů a Germánů.

Novopohané většinou věří ve více bohů a bohyň, důležité je pro ně spojení s přírodou, s tím souvisí i rituály a oslavy spojené s koloběhem astronomického roku, samozřejmě se slaví i osobní obřady jako svatba a provádí se individuální rituály i modlitba. Důležitou sou- částí obřadů jsou oběti, ovšem ne lidské.

Některé pohanské rituály se zachovaly v českém folkloru, např. vynášení Morany, bohyně smrti. Pohanství zatím není v ČR ofiiální náboženství, ale i tak zde funguje několik pohanských skupin, které během roku pořádají festivaly a rituály, kterých se může zúčastnit i nepohan.

Komentáře