Šintoismus

Sára Košťáková

Sára Košťáková

Šintoismus je tradiční japonské náboženství, slovo šintó se skládá ze znaků šin (duch, bůh) a tó (cesta).

Název tedy můžeme přeložit jako cestu bohů. V dnešní době toto náboženství vyznává kolem 100 milionů lidí. Šinto nemá svého zakladatele, ani posvátnou knihu. Šintoismus spočívá v uctívání kami, pojem je nejčastěji překládán jako bůh nebo božstvo ale jedná se v podstatě o všechno, co je v šintó uctíváno.

Kami nejsou viditelní lidskému oku, sídlí na posvátných místech a v různých přírodních objektech, jako jsou skály, stromy, řeky ale mohu být i ve zvířatech, nástrojích či zbraních. Kami jsou uctíváni jak v domovech, tak při obřadech ve svatyních a během početných festivalů.

Šintoistické svatyně jsou charakteristické karmínově červenou barvou a bránou. Posvátné objekty – stromy, kameny, aj. jsou obvazovány posvátným provazcem šimenawa.

Komentáře