International Camp podesáté a v novém kabátě!

international camp

Na přelomu prázdninových měsíců července a srpna sjeli jsme se z dálných světa krajin na staroslavnou chatu Horský domov do Herlíkovic, abychom společně cestu Páně učili se následovati, naše rozličné kultury sdíleli a i trochu té světské zábavy užili.

Tímto rozšafným úvodem se pokouším zastřít jistou nervozitu, kterou pociťuji při psaní této zprávy z již desátého International Campu, konaného od 30. 7. do 7. 8. letos opět v Herlíkovicích, neboť jsem se této akce účastnil poprvé. Nemohu tedy porovnávat s minulými ročníky. Každý další ale jistě přináší leccos nového. Ten letošní třeba nové vedení, kterého se zhostili: Alister Murray ze Skotska, Church of Scotland; Nathanial BM, kněz indické Church of North India, v současnosti žijící v Praze, a Marek Bárta, farář domácí ČCE. Lví podíl na hladkém průběhu celé akce má jistě také Jana Škubalová, vedoucí oddělení mládeže, zajišťující praktickou organizaci.

Všem vedoucím je nutno vzdát hold za přípravu programů, bohoslužeb, modliteb inspirovaných Taizé, výletů i her a dalších aktivit. Slova o následování cesty Páně v úvodu nejsou náhodou, letošní téma bylo nazváno „Discovering God’s will for our lives“. Alister, jenž byl za biblické programy především odpovědný, věnoval každý den nějakému „Božímu plánu“. Mluvilo se o různých aspektech bytí křesťanem (o odpovědnosti vůči druhým i vůči sobě – God’s responsibilities plan, o nadáních a jejich zodpovědném využívaní – God’s resources plan atd.).

Díky relativně nízkému počtu účastníků panovala komornější atmosféra, což se domnívám, že bylo velmi příjemné jak pro nás, tak i pro nové vedoucí. Jakkoli to zní jako klišé, myslím, že se nám podařilo navázat nová přátelství a snad i založit novou partu, která, dá-li Pán a český konzulát v Jižní Koreji a na Ukrajině, se znovu shledá na IC i příští rok. Přijeďte příště i vy a rozšiřte naši „international family“!

Komentáře