Hinduismus

hinduismusHinduismus je souborné označení pro velké množství náboženských a fiozofických směrů, zvyklostí a tradic. Vyznává ho téměř jedna miliarda lidí, hlavně v Indii a v Nepálu, jedná se o třetí nejrozšířenější světové náboženství. Hinduismus je velmi různorodý, nemá jednotnou věrouku. Cílem hinduisty je konečné duchovní vysvobození z koloběhu života a smrti. V hinduismu se vyskytuje ně- kolik bohyň a mnoho bohů, nejdůležitějšími jsou Brahma, Višnu a Šiva. Náboženská praxe je bohatá, hinduista se modlí, přináší obětiny, navštěvuje chrám, očišťuje se v posvátných vodách, slaví svátky a koná mnoho rituálů souvisejících s důležitými událostmi v jeho životě.

Komentáře