Bratr a sestra

Když se poprvé setkala loupežnická dcerka Ronja s Birkem, loupežnickým synkem nepřítele, zachránila mu Ronja život. Vytáhla ho z hluboké propasti na svém řemenu.

A pak na něj nenávistně křičela, ať se odpoutá, že k němu nechce být připoutaná déle, než je nezbytně nutné. Když se potkali podruhé, zachránila Ronja Birka z bloudění ve strašlivé mlze. Dovolila mu, aby se zachytil za konec řemenu a šel za ní. Rozkázala mu ale, aby se od ní držel na délku řemenu. Aby se k ní nepřibližoval. A tak mu zachránila život.

Ale pak začaly zpívat bludičky překrásnou píseň zapomnění a lákaly Ronju do nebezpečných míst. Omámená Ronja se vydala za jejich hlasem a jistě by zahynula. Birk ji pevně chytil a Ronja ho škrábala, kousala, křičela, brečela. Chtěla se vymanit. Ale Birk ji nepustil, a tak jí zachránil život. A když se potkali potřetí, zachránil Birk Ronju, která by bez jeho pomoci umrzla v lese… „Chvíli stáli tiše v padajícím sněhu a chtěli se rozloučit. Ronja cítila, jak je to těžké, a vší mocí ho chtěla zadržet. ,Ty, Birku,´ řekla. ,Chtěla bych, abys byl můj bratr.´ Birk se usmál. ,Proč ne, když chceš, loupežnice!´ ,Chci to,´ řekla. ,Ale musíš mi říkat Ronjo!´ ,Ronjo, sestro moje,´ řekl Birk.

A zmizel v chumelenici.“ Možná jste poznali příběh z knihy od Astrid Lindgrenové – Ronja, dcera loupežníka. Nejprve si drží Ronja Birka na délku řemenu, ale postupně se k sobě přibližují, protože jeden druhého zachraňují. Jeden bez druhého se neobejdou. Zahynuli by bez sebe. Až se nakonec stanou bratrem a sestrou. Mít bratra anebo sestru, to je štěstí. Vztah, který trvá nejdéle v životě a může být velmi pevný a může nám být pomocí a záchranou. Bratrem a sestrou se nám ale mohou stát druzí lidé, i když nejsme sourozenci.

Tak jako v příběhu o Ronje a Birkovi. V Bibli v jednom žalmu se píše, že největší dobro a krása je, když spolu bratři a sestry žijí v lásce. Když si pomáhají. A jistě se nemyslí jenom na sourozence. Můžeme si klidně představit, že máme všichni společného tatínka, Boha. A že tak máme na světě hodně bratrů a sester. Tolik, kolik si připustíme blíž, než na délku řemenu.

Komentáře