Mezinárodní setkání křesťanů v Budapešti

foto Vladimír Zikmund a Jan Trusina

buda2Spolu s dalšími téměř čtyřmi tisíci křesťanů ze šesti zemí (Maďarsko, Slovensko, Česká republika, Německo, Rakousko a  Polsko) jsme se zúčastnili Mezinárodního setkání křesťanů v Budapešti. Mottem setkání byla slova z  Matoušova evangelia „Vy jste sůl země“ a této tematiky se týkaly hlavní bohoslužby i dílčí programy. Centrum všeho dění se nacházelo v Trnové hale, která slouží jako budapešťský sportovní stadion, a jednotlivé programy se odehrávaly v kostelích a jiných stavbách rozmístěných v historickém centru. K naší smůle byla hlavním dorozumívacím jazykem maďarština, případně němčina, takže angličtinou vládnoucí účastníci se mnoho informací nedozvěděli. Jednou z největších atrakcí byly závody dračích lodí v zátoce na Dunaji, jejichž posádky tvořili vždy účastníci z dané země. K naší radosti zvítězila loď s Čechy a Slováky na palubě. Je však nutno podotknout, že německá posádka byla tvořena dětmi a domácí Maďaři pádlovali v bílých košilích a polobotkách.

Mimo oficiální program nás zaujala celá řada českých značek piva inzerovaných na každém rohu, a to včetně sloganů v českém jazyce. Za zmínku stojí i budapešťské metro, jehož linka číslo 1 jezdí už od roku 1896 a jeho stanice jsou stylizované do původního rakousko-uherského vzezření. Většinu svého volného času jsme trávili procházením po pamětihodnostech maďarského hlavního města. Je rozděleno řekou Dunaj na dvě části – Budu a Pešť. Využili jsme i  lodě říčního MHD, které střídavě zastavují na  jednom a  druhém břehu (tu v Budě, tu v Pešti). Zajímavou dominantou je citadela tyčící se na kopci nad Dunajem, z něhož je krásný výhled na celé město. Obzvlášť působivý je tento pohled v noci, kdy jsou historické památky nasvíceny. Setkání bylo příjemnou a zajímavou zkušeností.

buda3

 

Komentáře