Islám

Islám má po křesťanství druhý nejvyšší počet věřících na světě. Na zemi žije 1,6 miliardy stoupenců tohoto náboženství, kteří se nazývají muslimové. Nejvíce muslimů žije v severní Africe, v jihozápadní a střední Asii. Muslimové věří v jednoho Boha (arabsky Alláh). Svatou knihou islámu je Korán. Text koránu Bůh zjevil proroku Mohamedovi. Muslimové se scházejí k modlitbám a k uctívání Alláha v Mešitě. Mešita bývá zároveň i společenským centrem. Povinností muslima je pravidelná modlitba, ideálně pětkrát denně. Nejdůležitější modlitba je páteční, kdy by všichni věřící muži měli přijít do mešity. V islámu je velmi rozšířena pomůcka zvaná tasbih nebo misbaha. Má 99 zrnek a modlící se muslim při této modlitbě rozjímá nad jmény Alláha, kterých je dle muslimské tradice právě 99. Každý správný muslim(muslimka) by měl jednou za život vykonat pouť do Mekky, pokud mu to zdraví a fianční situace dovolí. Mekka je město v Saudské Arábii. Narodil se zde prorok Mohamed a je zde Kába, nejposvátnější místo islámu.

Komentáře