Dar je zadarmo

Podstata daru je, že je zadarmo, je to něco navíc, co jsme nečekali, co jsme si nezasloužili, na co jsme si nevydělali. Dar nezáleží na tom, kdo ho dostává, ale na tom, kdo ho dává. Bůh nám dává mnoho darů. Kdybychom si na ně vydělali, nebyly by to dary, ale výplata.

Bůh nám daruje život, daruje nám tělo, mysl, duši. Život jsme si nezasloužili, dech jsme si nezasloužili, tělo jsme si nezasloužili. Je tedy zvláštní, že stále čelíme nutkání zasloužit si od Boha jiné věci, které nám dává darem, jako jsou jeho přízeň či požehnání a ano i spása. Jako nám Bůh dal život, tak nám dává i život věčný, dává nám sebe v Kristu.

Jak se zpívá v jedné písni: „Už větší dar nemůže být, než Bůh mi dal, smět v Kristu žít, vždyť daroval jej provždy nám, dar největší, být spasen v něm.“ Občas nám ale dává dary, s  kterými si nevíme rady. Jonášovi nastrojí Bůh skočec, prorok se pod ním spokojeně usadí a téměř s popcornem čeká na divadlo, až Ninive zničí síra z nebe. Vzápětí Bůh nastrojí červa, který skočec sežere a rostlina, která poskytovala Jonášovi příjemný stín, uschne a prorok trpí horkem dne. Oba dva jsou boží dary, stín i červ a horko. První je příjemný, druhý je strašný. Bůh svým darem způsobil Jonášovi utrpení a zoufalství, až si řekl, „bylo by lepší, abych umřel, než abych žil“.

Ježíš věří, že Bůh je dobrý otec a dává dobré dary, že nám nedá kámen, když prosíme o chléb, ale jak to vysvětlíme zoufalému proroku, který trpí horkem? To jen čtenáři příběhu, kteří situaci vidí zvenčí, vědí, že onen červ byl dar velmi užitečný. Asi tak jako u strašidelných hodin matematiky, jako u zkoušení z dějepisu bylo cílem nás někam dostat. Dává nám dary, protože nás má rád. A co onen nehodný slu- žebník, co svoji hřivnu zahrabal? Inu, ten si vysloužil hněv, protože si o Bohu dělal falešné představy. Tudíž žijme.

Komentáře