Bubnování v kruhu aneb šaman v nás

Drum Circle (skupinové bubnování) je činnost stará téměř jako samotné lidstvo. Všechny důležité obřady a kmenové porady probíhaly v kruhu, což je nejdemokratičtější uspořádání lidského společenství. Nikdo není v čele ani vzadu a ten, kdo vstoupí do kruhu, je vystaven stejnou měrou všem. Bubny jsou hned po ozvučných dřevech nejstarším hudebním nástrojem na světě a bubnování, nebo jiné rytmizování v kruhu, je jistě spolu se zpěvem nejstarší hudební činností lidstva. Při bubnování v kruhu lidé zažívají úžasný pocit pospolitosti a sdílení společného zážitku obohaceného o možnost vlastní tvořivé improvizace a individuálního projevu.

Mnoho let patřila hudba lidem a byla nezbytnou součástí každodenního života člověka. Dodnes v některých částech světa lidé používají rytmus při práci, léčení, při chůzi, obřadech či oslavách. Ke každé činnosti mají lidé nějakou píseň nebo spontánně vznikne na místě. Z naší civilizované kultury tento druh prožívání hudby téměř vymizel, stejně jako hudební lidová improvizace. Malé děti si dokážou vymyslet píseň s vlastními slovy a vlastní melodií bez ohledu na to, ze které kultury pocházejí. Je to jejich přirozená emocionální potřeba. Nedělají to pro ostatní, ale pro sebe. Zvykli jsme si na to, že hudba je produkt. Někdo hraje či zpívá a ostatní poslouchají a pouze v některých případech mohou i tančit. Toto rozdělení zabránilo lidem přímo se na hudbě podílet. Navíc s příchodem západní notové stupnice se pojetí hudby zpřísnilo. Najednou zmizely všechny krásné tzv. falešné tóny, které tu ale byly dávno před notovou stupnicí a v mnoha kulturách se dodnes používají.

V 70. letech minulého století vyvinul Američan Arthur Hull metodu Drum Circle a postupně ji propracoval. Při práci touto metodou jeden člověk, tzv. facilitator, pracuje s lidmi, kteří stojí či sedí v kruhu kolem něj. Drum Circle našel velké uplatnění v západní kultuře, a to nejen v muzikoterapii. Má mnoho následovníků (žáků), mezi které se také počítám. Každý facilitator má samozřejmě svůj vlastní styl a vlastní pojetí, ale i s jedním facilitatorem je každý Drum Circle úplně jiný a při dobrém vedení je to nezapomenutelný zážitek. Facilitator mívá dostatek nástrojů pro všechny účastníky v kruhu. Mnohdy se jedná o stovky lidí, kteří se zapojí v jediném Drum Circlu.

Nepoužívají se jen bubny, ale i jiné perkusní nástroje. Dohromady vzniká rozmanitá polyfonní harmonie. Zkušenostmi jsem zjistil, že mnohem důležitější než znalost různých rytmů či technik je pozornost. Když si uvědomíme, že jsme součástí jednoho tělesa, že se můžeme dělit o rytmy s ostatními, tak můžeme hrát úplně jednoduše a výsledek je překvapivý. Drum Circle neboli bubnování v kruhu má velmi obohacující léčivý efekt. Již více než deset let bubnuji s různými skupinami lidí (od dětí ve školkách až po zaměstnance velkých nadnárodních firem) a mám možnost pozorovat, co takový zážitek s lidmi udělá, jak jej prožívají a jak je obohatí. Rytmus je naší součástí a při Drum Circlu máme možnost naplno si ho užít.

Komentáře