Matrix: Příběh vysvobození z virtuálního otroctví

Děj fimové trilogie Matrix se odehrává v budoucnosti (kolem roku 2199), ve které stroje vyhrály válku nad lidmi. Lidé jsou zotročeni, pěstováni a udržováni ve spánku, protože stroje je využívají jako zdroje energie. Aby lidé zůstali v umělém spánku, jsou připojeni k Matrixu. Matrix je virtuální realita – umělý svět, ve kterém každý jedinec žije svůj běžný život na konci 90. let 20. století, aniž by věděl o tom, že ve skutečnosti je svět zdevastovaný. Matrix je věrná napodobenina našeho světa, včetně válek a utrpení – to proto, aby to lidský rozum unesl. V Matrixu navíc kromě lidí „žijí“ i virtuální „lidé“ – programy, které kontrolují jeho chod, odstraňují chyby a pochybovače.

Pár lidem se však podařilo přežít válku v podzemí reálného světa, začít válku proti strojům a s využitím vlastního připojení k Matrixu postupně osvobozovat lidi schopné přijmout pravdu. V době děje fimu je již Matrixu téměř 100 let a vše nasvědčuje tomu, že běžní lidé, kteří stále žijí v podzemí, postupně vyhynou. Ale lidé mají naději. Na počátku nadvlády strojů byl totiž mezi lidmi člověk, který si uměl Matrix přizpůsobovat, jak chtěl, porušovat jeho zákony a osvobozovat zotročené, spící lidi. Když umíral, slíbil, že se vrátí a Matrix zničí jednou provždy. A tak lidé očekávají Vyvoleného. V umělém světě Matrixu navíc existuje i žena, které se říká Vědma – jde také o umělý program, který ale lidem pomáhá a předpovídá některé události – včetně potvrzení druhého příchodu Vyvoleného. Jeden z odbojářů jménem Morpheus věřil, že právě on Vyvoleného objeví. Vědma mu to potvrdila a on to pochopil jako svůj úkol. Na začátku fimlu ho pozná v hackerovi, který si říkal Neo. Neznám sci-fi které by obsahovalo více symbolů odkazujících na křesťanství i např. na řeckou fiosofii. (Vize, že žijeme uvězněni ve falešném světě, docela odpovídá Platónovu „Podobenství o jeskyni“.)

Už jen jména některých postav jsou symbolická. Sám hlavní hrdina si říká Neo – to znamená buď „nový“, anebo to může být anagram slova „One“ („The One“ = vyvolený). Jeho vlastní jméno pak zní Thomas Anderson, což doslova znamená „Tomáš – Syn člověka“. Pojmem „Syn člověka“ se jak známo označoval sám Kristus a odkazoval tím na proroctví proroka Daniele o eschatologickém příchodu „Syna člověka“. Křestní jméno Tomáš zase odkazuje na fakt, že Neo téměř po celý děj filmové trilogie odmítá uvěřit.

Nejprve nechce věřit samotnému faktu, že svět je jen virtuální realita, natož pak tomu, že on sám je oním Vyvoleným. (Jeho životní láska se jmenuje Trinity, což je na jednu stranu prostě cool přezdívka, ale na druhou stranu to přece znamená „Trojice“.) Jeden z programů „Agentů“, kteří hlídají Matrix, si říká Smith. Smith je zde ztělesněním zla, nenávidí lidi a chce jim zabránit v jakémkoli svobodnějším životě, nakonec se vzbouří i proti strojům a Matrix si chce přizpůsobit sám sobě. Slovo Smith znamená „kovář“, což může být odkaz na biblického prvního vraha Kaina, protože hebrejské slovo Kajin dá také přeložit jako „kovář“. Už v prvním dílu se Neo a Smith v Matrixu střetnou. Skupina odbojářů kolem Morphea byla zrovna v Matrixu, ale jeden z nich Smithovi vyzradil, kde jsou. Neo se však obětuje, aby ostatní mohli utéct. V boji se Smithem však zemře. Zemře v Matrixu, ale to znamená i smrt reálnou.

Jenže láska k Trinity a Trinitina láska k němu ho vrátí zpět. On se obětoval za bezpečí svých přátel a své lásky, a proto se mu podařilo obživnout a navíc si uvědomit, že skutečně je vyvoleným a tudíž si upravit Matrix podle svého. Proto v Matrixu získal mnohem větší sílu a schopnosti, na které byl i Smith krátký. Motiv oběti se v trilogii objeví ještě jednou. Na konci třetího dílu se Neo obětuje v boji se Smithem podruhé. Aby ho zničil, musel zničit i sám sebe. Tentokrát už defiitivně. Defiitivně to ale znamenalo i osvobození všech lidí a konečně i mír mezi lidmi a stroji ve světě reálném (stroje totiž potřebovaly, aby Neo zničil Smithe, který se jim vymkl z kontroly). Příběh Matrixu je znamením, že i v opravdovém sci-fi se dají mytologické a křesťanské motivy velmi dobře využít a představit. Nebýt fiosofikého podtextu, nebýt motivu Vyvoleného, nebýt oběti a lásky, byl by Matrix jen řadový akčňák (i když na svou dobu s výjimečně dobrými efekty).

Komentáře