Lepší než nejlepší

Lepší než nejlepší?
Zápis hovoru mezi ochutnavačem vína a starým studentem teologie.
Místo: teologická pracovna
Čas: pár dní před Velikonoci.
Téma diskuse: víno z Káně Galilejské.

Teolog za pracovním stolem. Na stole Bible a otevřený poznámkový blok. Poslední stránka nadepsaná: Velikonoční neděle. Vchází muž, posadí se. Teolog jako když ho čekal, beze slova odchází a přináší láhev vína. Nalévá příchozímu. Příchozí zdvihne sklenici, dívá se skrze ni proti světlu, čichá. Ochut
navač vína! Pije. Teolog se ptá: „Tak co? Na základní hodnotící stupnici: ,I love it, I like it, it’s OK, I don’t like it, I hate it…‘?“ Ochutnavač: „No, z Káně Galilejské asi nebude…“ Teolog: „Co ty o tom víš?“ Ochutnavač se brání: „Každý ví, že víno z Káně bylo super. To by rozhodně bylo ,i love it‘.“ Teolog z nějakého důvodu pobouřen. Ochutnavač: „Ale ale! ,I love it‘ pro víno z Káně je ti málo? Opravdu chceš, abychom kvůli němu přidali další stupeň v hodnotící škále? I like it, I love it, a nakonec ,Jesus’ from Cana‘? Máme vychýlit naši stupnici hodnocení? No, proč ne? Když mi takové víno přineseš!“ Mrkne posměšně na teologa a mizí. Od dveří dodává – „to tvoje víno je sotva ,it’s OK’“. Teolog chvíli sedí. Neklidný. Pak otvírá poznámkový sešit a přerývaně píše na prázdnou stránku:

Svatost. Víno z Káně. Nečekané. Moment Překvapení. Docela Jinak. Jako tolik věcí kolem Ježíše. Jako Ježíš. Jako Bůh. Jako život Potom. Svatost. Znamená jinou kvalitu. Nesrovnatelné. Docela nové. Lepší než nejlepší. Mimo hodnotící stupnice, spíš bez měřítka, mimo každou všední souvislost. Svaté – Boží. Jako… vzkříšení. Nový život. Víno z Káně. Roznáší se!!! Svátost.

Teolog se napije vína. (Možná se dal v tu chvíli zahlédnout v jeho tváři úsměv, tím si zapisovatel ovšem není zcela jist.)

Teolog připisuje: „Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepři- šlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“

Komentáře