STAR WARS: Příběh „Jidáše“ i „spasitele“ v jedné osobě

vader

foto: jgrozny.wordpress.com/2011/05/14/obi-wan-kenobi-is-dead-vader-says/

Mytologické a křesťanské motivy nejsou spojeny jen s žánrem fantasy, ale prostupují i do světa sci-fi I když zrovna u Hvězdných válek (Star Wars) je určení žánru trochu složitější – jde spíše o fantasy ve sci-fi prostředí. Tato slavná fimová sága se odehrává „před dávnými časy v předaleké galaxii“, která je však součástí zcela jiného vesmíru než je ten náš. Tento vesmír je ovládán všeprostupující energií, která se nazývá prostě Síla (The Force). Síla je neutrální podstatou Vesmíru, z ní Vesmír vznikl a v ní také vše končí.

Některé živé bytosti jsou však schopny její moc využívat. A tak se rozlišuje Světlá strana Síly, kterou se snaží poznávat ochránci galaktické republiky – členové rytířského řádu Jedi, a Temná strana Síly, kterou využívají zlí Sithové. Jediové se snaží Sílu pochopit a naučit se používat její obdarování k udržování míru, pokoje a harmonie a to nejen ve světě, ale také ve vlastní mysli. Snaží se uklidnit své emoce a nechat v sobě působit Sílu. Sithové naopak zneužívají Sílu pro sebe a právě svými emocemi se nechávají ovládat a skrze vášeň a hněv získávají moc. Spoléhají na své schopnosti a um v ovládání Síly. Jsou agresivnější, a proto se na první pohled zdají být mocnější.

Příběh chronologicky začíná v době tzv. „Galaktické republiky“, která už dlouho žila v relativním míru a Sithy už stovky let nikdo neviděl. Existovalo však proroctví, že zlo ještě není zničeno, ale že přijde někdo, kdo Temnou stranu Síly zničí a Sílu uvede do trvalé harmonie. A také se brzy ukázalo, že Sithové opravdu vymýceni nejsou, ale pomalu ohrožují jednotu republiky. Právě v té době byl onen předpovězený vyvolený spasitel poznán v malém chlapci, který žil se svou matkou jako otrok na velmi chudé písčité planetě za hranicemi republiky. Jmenoval se Anakin Skywalker. Podle svědectví matky neměl Anakin žádného otce, prostě se narodil, což si vzhledem k Anakinovým schopnostem Jediové vyložili tak, že se narodil čistě a přímo ze Síly. Když však Anakin rostl a pochopil, že jeho schopnosti jsou lepší než u většiny Jediů, stal se arogantním a nikdy plně nepřijal pravidla řádu – neuměl udržet své emoce a touhy. Nakonec s nadějí, že tím zachrání svou umírající ženu, propadl svodům zlého Sitha Sidiouse a stal se z něj Darth Vader.

Vader zradil Jedie, pomohl je vyvraždit a pomohl nastolit vládu lorda Sidiouse, který změnil republiku v Impérium. Svou milovanou Anakin nezachránil – zemřela při porodu daleko od něj, zklamána z jeho propadnutí zlu. Po mnoha letech krutovlády Impéria a po vypuknutí povstání se ukázalo, že ne všichni Jediové jsou mrtví. A Anakinův syn Luke se k nim přidal – což císař vnímal jako vážné ohrožení a vymírající Jediové jako poslední naději. Téměř do konce celé ságy byl Darth Vader zástupcem hlavního vůdce zla – císaře Dartha Sidiouse. Ale nakonec při pohledu na svého zlého mistra mučícího Anakinova syna si Vader uvědomí dobro a lásku, které v sobě ještě jako Anakin Skywalker má. Zachránil Luka, i když ho to stálo život. Tím, že zlého, mocného diktátora zabil, zničil moc Temné strany Síly, vyplnil dávné proroctví a nastolil mír v galaxii… Nakonec to není Anakinova nadpřirozená síla a moc, která zvítězí, ale láska a sebeobětování, která zlou moc umlčí.
(Vzhledem ke vzniku nové série SW už to přirovnání k vyvolenému moc nesedí, protože mír v galaxii nevydržel moc dlouho.)

Komentáře