ΙΧΘΥΣ

Bylo, nebylo – ale spíš bylo – jen pár desítek let po ukřižování a zmrtvýchvstání Pán Ježíše. Už dávno uplynulo od ukamenování Štěpá- na. Na popravišti či jinou mučednickou smrtí zemřelo již mnoho křesťanů. Z apoštolů zůstal jen stařičký Jan, který jako jediný zemřel ve věku téměř sto let. Ale křesťané se dál chtěli scházet, potkávat se, hovořit spolu. Poznávat se novými křesťany. Jenže jak na to, když mezi ně snadno mohl proniknout špeh a na problémy by bylo zaděláno?!

A tak vzniklo tajné znamení. Potkali se tak dva lidé někde na cestách, oba mluvili řecky, tak spolu hovořili, byli si sympatičtí… A tu si jeden z nich sedl jakoby mimoděk na bobek a nakreslil do prachu cesty oblouček. Nic zvláštního. Jen jako by ho z dlouhé cesty bolela záda, on si je potřeboval jen maličko protáhnout a jak tak byl skrčený, čmáral do prachu nesmysly. Narovnal se, protáhl se a šli dál. Ten druhý se také protáhl, vyklepal kamínek ze sandálu a pokračovali v cestě. Po nějaké době se rozloučili a tím to všechno skončilo.

Anebo to mohlo dopadnout jinak. Ten druhý se zamyšleně podíval na toho prvního, jak se protahuje, pak na ten oblouček v prachu, zase na toho člověka, se kterým mu bylo dobře. A pak, pomalu a váhavě, nakreslil také oblouček. Začal od špičky prvního obloučku, ale na druhém konci se čáry protly. Ten druhý se usmál, pokýval hlavou, objali se a políbili na pozdrav. Jak psával apoštol Pavel ve svých listech: Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Téma hovoru se pak dost zásadně změnilo. „Z kterého jsi společenství, bratře?“ „Kdy jsi uvěřil v Krista?“ „Setkal ses někdy s některým z apoštolů?“ „Ach, ty jsi z Efesu! Tak to až se vrátíš, pozdravuj pár mých známých!“ Ty dva obloučky daly dohromady obrázek ryby a oběma tak daly v tom druhém rozpoznat křesťanského bratra.

Řecké slovíčko pro rybu – Ichthys – totiž v sobě skrývalo šifru:

Ióta (i) je první písmeno Iésús, řecky Ježíš. zamyšlení pro děti
Chí (ch) je první písmeno z Christós, řecky „Kristus“
Théta (th) je první písmeno z Theú, tj. „Boží“,
Ypsilon (u) je první písmeno z hyós, řecky „syn“.
Sigma (s) je první písmeno z sótér, řecky „Spasitel“.
Ryba se tak stala jedním z prvních symbolů křesťanů. Ne jediným. Dalším bylo kolečko rozdělené čtyřmi čarami na osm stejných dílků. Zkus si ho nakreslit a pak v něm najdi písmenka v nadpisu tohoto článku!

Komentáře