Stryper – křesťanský metal

Metalová kultura od svých počátků přitahovala i křesťany, kteří brzy zatoužili po „adoptování“ tohoto agresivního hudebního stylu do služeb křesťanství. Zpočátku však tento nápad vzbudil prudké, až agresivní reakce jak ze strany metalistů nekřesťanů, tak ze strany křesťanstva. Křesťanský metal tak musel čelit obhajobě na dvojí frontě: na jedné straně se křesťané „křižovali“ před tímto „démonským“ nápadem, a na straně druhé se sekulární metalisté pošklebovali a ponižovali křesťany hrající metal. Toto napětí dalo vzniknout novému křesťanskému hnutí The Sanctuary: útočiště pro křesťany, kteří mají rádi rock & metal. Pastor Bob Beeman v roce 1984 založil první sbor The Sanctuary ve městě Torrance, California, USA. Svou roli při formaci této metalokřesťanské komunity sehrála neodmyslitelně také skupina Stryper, které bych se v následujících řádcích chtěl věnovat.

STRYPER: skupina vznikla roku 1983 v Californii. Název skupiny je odvozen z anglického znění verše z biblické knihy Izajáš 53,5b: „By his stripes we are healed“ – „Jeho jizvami jsme uzdraveni“. Skupina sama svůj název rozšiřuje pojetím: „Salvation Through Redemption, Yielding Peace, Encouragement and Righteousness“ – „Spása skrze vykoupení, dát přednost míru, povzbuzení, charakternost“. Stryper je pokládaná ne-li za první, tak přinejmenším za jednu z průkopnických kapel křesťanského metalu. Dnes bychom tento subžánr metalu klasifiovali asi jako: heavy metal, glam (vyšňořený, blýskavý) metal, nebo neo-classical metal. Hudebně představuje Stryper opravdu starší hudební proud, nicméně pro dobu své největší působnosti to byl proud funkční, populární a také díky němu se Stryper stali první skupinou přijímanou i nekřesťanským publikem: prostě to tehdy frčelo. Na scénu nastoupili albem „The Yellow and Black Attack“, což je zároveň barevné schéma jejich kostýmů i nástrojů. Všude jsou žlutočerné jizvy/strypes. Stryper se rádi účastní křesťanských i nekřesťanských metalových festivalů. Do České republiky se dostali poprvé v roce 2014, na festival Masters of Rock ve Vizovicích.

Ve vší stručnosti vám nabídnu skladbu stejného názvu jako již zmíněné album.

To Hell With The Devil
Speak of the devil
He’s no friend of mine
To turn from him is what we have in mind
Just a liar and a thief
The word tells us so
We like to let him know
Where he can go
[Refrén] To hell with the devil
To hell with the devil
When things are going wrong
You know who to blame
He will always live
Up to his name
He’s never been the answer
There’s a better way
We are here to rock you
And to say…
Slovníček:
thief – zloděj
answer – odpověď
liar – lhář
friend of mine – můj přítel
blame – vina

Komentáře