Křesťanství

Křesťanství je 2 000 let staré náboženství, jeho vyznavači se nazývají křesťané, věří v jednoho Boha a vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna. Křesťané se sdružují ve společenstvích, která se nazývají církev. Existuje mnoho církví – katolická, pravoslavná, protestanská… Na světě je přibližně 2,1 miliardy křesťanů. Křesťanství je nejrozšířenější světové náboženství na Zemi.

Jak je poznáte?

křesťané

Komentáře