Kázání je vydatná strava

Znáte dokument „Super Size Me“ (2004)? Hlavní hrdina se rozhodl měsíc stravovat výhradně v McDonaldu. Ze zdravotních důvodů však musel projekt předčasně ukončit, nebezpečně se mu zhoršily krevní testy, často zvracel, přesto přibral několik kilo, dostal depresi atd. Lidé, kteří se takto dlouhodobě stravují, jsou zároveň obézní a zároveň mají nedostatek základních živin a vitamínů. Stejně tak záleží, jakým duchovním pokrmem se živíme.

Aby člověku nebylo pořád špatně, neměl depresi, nebyl někde duchovně podvyživený a jinde obézní, potřebuje něco lepšího než kázání stylu fastfood. Kázání je takovou vydatnou stravou, zdravým jídlem, ne něčím prefabrikovaným vytaženým z mrazáku. Na druhou stranu kázání není žádné rétorické cvičení či přednáška. Kazatel není lepší člověk než jeho posluchači, není spravedlivější ani svatější. Kazatel nemluví z pozice moci, jako by byl zástupcem Boha na zemi. Je to člověk, který zápasí o svoji víru jako každý jiný, ale je to takový pomyslný kuchař. Vyjde od základních surovin, biblických textů v originále, zapracuje je do těsta s příručkami, okoření životní zkušeností a naservíruje do situace lidí ve sboru. Kázání je především tzv. zvěstování, sdělování radostné zprávy o tom, že Bůh v Kristu odpustil lidem jejich hříchy a zve je k životu s ním. Má připomenout, co je důležité, kdo jsme a proč tu jsme; potěšit smutné, osvítit cestu bloudícím, překonávat zlé úmysly dobrem, přinést naději nebeského světla do tmy. Především pak má vést lidi blíž k Bohu. Výsledek kázání má být proměněné srdce, proměněný život, člověk toužící následovat Krista na cestě za Bohem. Tak se zaposlouchejte.

Komentáře