Diakonika – křesťanská krizová a pastorační práce

Křesťanská krizová (dříve humanitární) a pastorační práce neboli Diakonika je jedním z oborů, které můžete studovat na Evangelické fakultě Univerzity Karlovy. Už samotný název napovídá, že se studenti připraví na praxi pastoračních pracovníků či pracovníků v charitativních organizacích, případně na práci v oblasti psychosociální krizové pomoci. Podobné zaměření jistě nabízejí i další školy, ale tato je specifická v tom, že má křesťanské zaměření. Proto jsou studenti vedeni k tomu, aby kromě odbornosti získali i povědomost o křesťanství a křesťanské etice, případně si upevnili své křesťanské postoje.

Studenti tohoto oboru povinně absolvují předměty, ve kterých se mimo jiné seznámí s komunitní prací, s koncepty lidských práv, se zásadami profesní etiky, naučí se používat manažerské metody, rozpoznávat krizové situace a řešit je a podobně. Stejně tak můžou v studovat předměty, které mají určitou souvislost s teologií – teologii diakonie, biblickou exegezi, poimeniku… Výběr je široký. Všichni učitelé, se kterými se v diakonice potkáte, vedou své žáky ke kritickému myšlení, k tomu, aby uměli obhájit svůj názor a naučili se účinně spolupracovat s ostatními. Důležitou součástí studia je také mezioborová praxe, při které studenti v určité fázi spolupracují s kolegy – budoucími teology. Během ní si ověří, nakolik dokážou nabyté teoretické znalosti uplatnit v životě a v mnoha situacích poznají i sami sebe. Absolvent oboru Křesťanská krizová a pastorační práce získá nejen odborné znalosti, ale naučí se pracovat také se svými silnými stránkami, ale i mezemi.

A co já osobně? Vybrat si tento obor byla moc dobrá volba. Měla jsem už spoustu pracovních i životních zkušeností, ale tady jsem je prohloubila, utřídila, a v některých ohledech si fakt víc věřím!

Komentáře