Vše-mohoucí nebo vším-zranitelný?

Vše-mohoucí nebo vším-zranitelný? Mít moc, (má se za to), znamená, že můžete dělat, co chcete… Ale co to znamená nakonec, to mi začalo docházet, když jsem narazil na karikaturu – komiksový kreslený příběh o moci a milosti. (Převyprávím ho, obrázky si, prosím, představujte sami).

Jeden muž našel Boha.
Bůh k němu promluvil. Bůh řekl: „Pomoz mi, jsem zraněný.“ Ležel krvácející na zemi (nápadně se podobal zraněnému na cestě Jericho- -Jeruzalém). „Ty nejsi Bůh,“ řekl muž. „Bůh je totiž vše – mohoucí.“ „Jsem vším-zranitelný,“ řekl Bůh. „Já jsem v bolesti. Jsem ve tvé moci. Jsem ti vydán na milost.“ Ta slova byla muži tak nesnesitelná, tak ho rozzlobila, že Boha na místě dorazil. 

Bůh takhle… jak ho známe od Ježíše Krista, Bůh „v naší moci“, vydaný nám „na milost“ úžasně (re)interpretuje život a každé potkání jako výzvu, pozvání k milosti. Nebudeš dělat jen to, co chceš, vidíš přece, co on (On!)… potřebuje. V tom by mohl být poslední smysl „moci“. Můžeš pomoci…

Komentáře

Co na to říkáte?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.