Co je COM?

Celocírkevní odbor mládeže (tzv. COM) po Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Litoměřicích zahájil své dvouleté funkční období. Převzal otěže organizace akcí na celocírkevní úrovni, o které se bude dělit s výkonným orgánem, Oddělením mládeže (tzv. OM). Tito lidé mají nové nápady, spoustu elánu a cílů. Můžeme se tedy na co těšit!

Není snadné zorganizovat akce pro mládež, vyhovět všem a trefí se do jejich vkusu či způsobu zbožnosti. COM + OM se budou snažit, aby jejich funkční období, do kterého právě vstoupili, bylo smysluplné a naplněné dobrými věcmi až po okraj. Přejme jim k tomu sílu, trpělivost, moudrost, kreativitu a hlavně Boží požehnání.

A o jakých lidech tu konkrétně mluvíme? 

Oddělení mládeže: Jana Škubalová, vedoucí oddělení mládeže, Marta Keřkovská, referentka oddělení mládeže, Pavel Jun, celocírkevní farář mládeže. Členové COMu z řad farářů: Ondřej Zikmund (předseda), Miki Erdinger, Jana Hofmanová, Ewa Jelinek. Členové COMu z řad laiků: Daniel Ort (místopředseda), Matěj Halaš, Jakub Martinů, Alena Pikousová, Jan Trusina. Náhradníci z řad farářů: Saša Jacobea. Náhradníci z řad laiků: Lia Medková, Benjamin Roll.

Otázky položené COMákům:
1) Proč jsi v COMu?
2) Co za sebe můžeš nabídnout?
3) Co očekáváš od těchto dvou let?

dan ortDaniel Ort
místopředseda COMu, laik, 22 let, student Historie na Filozofické fakultě UK a předseda Spolku studentů historie FF UK, Praha

1) Velkou část doby svého dospívání jsem strávil na evangelických mládežnických akcích, které mě v mnohém formovaly. Postupem času jsem si začal uvědomovat, že mě začíná víc naplňovat tento prostor připravovat dalším mládežnicím a mládežníkům. Vrátit tak církvi to, co mi dala, předat to, proč v ní jsem.
2) COMu mohu nabídnout množství absolvovaných evangelických mládežnických akcí, přehled o nich, zkušenosti
z nich i kontakt s mnoha mládežníky. Zkušenosti z šestileté práce v Pražském SOMu i ze svého fungování ve Spolku
studentů historie FF UK. Především pak nadšení do práce v COMu.
3) Těším se na spoustu práce s inspirativními lidmi, která má to zásadní – smysl. Očekávám spoustu akcí pro mládež, ze kterých snad budou všichni účastní odjíždět s mnoha zážitky a inspirováni pro přemýšlení o světě kolem. Očeká‑ vám lehčí a těžší období končící vždy radostí ze smysluplné práce s dobrou skupinou lidí.

matt halašMatěj Halaš, řádný člen, laik, 21 let, technik plynových zařízení, Vsetín
1. Kvůli načerpání nového větru do plachet při oživování mládeže.
2. Za sebe můžu nabídnout střízlivé technické názory a nápady jak při organizování, tak u dotahování do konečků.
3. Očekávání rychle stárnou, nicméně jediné, co čekám, je profesionální tým milých lidiček, kteří se zajímají o jiné milé lidičky

 

aja pikousováÁja Pikousová, řádná členka, laik, 19 let, studentka Fyzioterapie na UK, České Budějovice

1) Když se mě kamarádka zeptala, jestli mne může navrhnout jako kandidátku do COMu, odpověděla jsem bez většího přemýšlení, že ano. Když mi pak napsala, že jsem byla zvolená, překvapilo mě to. Ale vzala jsem to jako výzvu. V té době jsem přemýšlela, kam by má cesta (mimo školu) měla pokračovat dál a ptala jsem se Boha. A on mi takto odpověděl.
2) Zvídavost, touhu se učit, nápaditost a pár zkušeností ze SOMu a z dětských táborů. A hlavně radost ze života a snahu nebrat se zase tak moc vážně. Vždyť jsme jen služebníky Božími a Ježíš nám stále opakuje, ať se radujeme.
3) Doufám, že se mnohé naučím, a tak budu v průběhu těch dvou let stále více užitečná, a že se seznámím s novými lidmi, se kterými se mi bude dobře spolupracovat. Přeji si, aby se nám naše poslání dařilo a abychom to dělali s láskou. Modlete se za to, prosím!

jan trusinaJan Trusina, řádný člen, laik, 23 let, firma na virtuální realitu, Pardubice

1) Snažím se být aktivním mládežníkem, a když jsem přemýšlel před dvěma roky, jakým směrem se posunout, COM pro mě byla jasná volba.
2) Zkušenosti z vedení mnoha akcí, radost ze spolupráce, zodpovědnost (taky jste si všimli, jak letos na sjezdu fungovala krásně promítací technika?).
3) S novým COMem přicházejí nové výzvy a já doufám, že se nám podaří více slyšet prosby a  potřeby jednotlivých mládežníků a SOMů a lépe reagovat.

jana hoffmanováJana Hofmanová,řádná členka, farářka,29 let, farářka ve Šternberku

1) Protože práce s mládeží mi připadá důležitá a inspirativní, ale zároveň spíš než jednorázové akce s lidmi, které moc
neznám, je mi přece jen bližší systematická práce ve skupině, třeba s mládeží na sboru, nebo s kolegy na nějakém
uceleném konceptu. V tom směru se mi COM zdá dobrou příležitostí.
2) Doufám, že mohu nabídnout své nápady a zkušenosti, kritický pohled i povzbuzení v týmu. Přínosem snad může
být i to, že jsem tak trochu zažila mládež v různých regionech.
3) Byla bych ráda, kdyby to byla smysluplná práce, která bude k prospěchu společenství mládeže v naší církvi a třeba i mimo ni. Přála bych si, abychom se v COMu mohli jeden na druhého spolehnout, abychom byli konstruktivní a vnímaví pro to, co je dobré a nedělali jen to, co sami chceme. Ale zároveň také vím, že leccos lze těžko ovlivnit, třeba množství práce na sboru, některé osobní situace atd., takže popravdě očekávám, že (alespoň mě) to bude stát i dost sil a práce, abychom těm ideálům alespoň trochu dostáli

ewa jelinekEwa Jelinek, řádná členka, farářka, 31 let, farářka, Ostrava

1) Baví mě to!
2) Zkušenosti, nápady, zázemí (Ostrava je skvěle město!), nadšení.
3) Skvělou spolupráci s fajn lidmi, vydařené akce, nadšené účastníky těchto
akcí.

 

miki erdingerMiki Erdinger, řádný člen, farář, ten věk fakt musím???, farář ve Sněžném a Sázavě, Žďár nad Sázavou

1) Protože jako farář chci pracovat i pro církev jako celek a mládež je mi nejbližší. A protože mě práce s mládeží baví
a omlazuje mě.
2) Dlouholeté zkušenosti jak z  praxe programů pro mládež, tak i z koncepční práce, historickou kontinuitu a oporu
mladším.
3) Týmovou spolupráci, radost z toho, co děláme, udržení laťky, kterou nastavili COMáci v minulých letech.

ben rollBenjamin Roll, náhradník, laik, 20 let, student ETF UK, pomocný vědecký pracovník na katedře systematické teologie, Praha – Strašnice

1) Baví mě se podílet na organizaci akcí a  spolupracovat s  tak fajn lidmi, kteří v COMu jsou. A chci i touto prací dále poznávat, jak funguje církev a jací lidé v ní nejen žijí, ale i pracují a připravit se tak na svůj budoucí život faráře. Také bych chtěl COM a evangelickou mládež pomoci směřovat k tomu hlavnímu – že totiž víme o tom, kdo je nad všemi našimi akcemi i organizacemi a pomoci šířit jeho dobrou zprávu.
2) Nabídnout mohu své nadšení z pozná vání nových lidí a věcí. Své zkušenosti z organizování mládežnických akcí a s další prací s křesťanskou mládeží na úrovni seniorátní (již několik let působím v pražském SOMu) i sborové (ve strašnickém sboru jsem aktivním mládežníkem, věnuji se tam zejména práci s dětmi – v NŠ, na táborech apod.). Zároveň studuji teologii, a tak mohu nabídnout své (zatím jen malé) znalosti. Lidsky bych o sobě řekl, že nejvíce mohu nabídnout svou pohodu a nekonfliktnost.
3) Už jsem to trochu naznačil v předchozích odpovědích. Očekávám, že se mi potvrdí má očekávání. Totiž že více poznám, jak funguje církev a mládež na celostátní úrovni, a že poznám nové lidi z celé republiky, a také že více poznám sám sebe. Těším se na nové zkušenosti a podněty, které díky spoluCOMákům získám. Těším se, že se nám podaří navázat na tradici povedených akcí, ale že se nám zároveň podaří je pojmout znovu jinak a ještě lépe. Doufám, že se podaří představit evangelickou mládež okolnímu světu i jí samotné s tím, že jde o docela fajn lidi, kteří chtějí žít dobře a to dobro předávat dál.

ondřej zikmundOndřej Zikmund,farář, předseda COMu, 33 let, farář v Kutné Hoře

1) Práce s mládeží mě baví a mám pocit,
že jí (té mládeži) zatím ještě stále rozumím. Proto se budu rád podílet na organizování programu pro tuto věkovou
skupinu.
2) Část svého času, energie a nápadů.
3) Jako předseda očekávám podporu od ostatních členů COMu. Osobně bych se rád zdokonalil v  umění delegovat
úkoly a těším se na týmovou spolupráci a na kolegy COMáky.

Komentáře

Co na to říkáte?

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..