Odilon Redon, mistr pastelu a introspekce

Odilon Redon (1840-1916) byl jedinečný francouzský malíř, který je těžko zařaditelný do nějakého proudu. Nejblíže měl k symbolismu a dekadenci. Nezvyklá byla i jeho technika, pastel, u které objevoval nové způsoby používání a ustalování. Redon strávil dětství na rodinném statku Peyrelebade. Jeho dětská léta byla poměrně bolestná, jelikož žil odděleně od své rodiny. Důvodem byla epilepsie, kterou trpěl. Na druhou stranu mu příroda okolo dala velkou inspiraci a podněty fantazii pro jeho následnou tvorbu.

Jako mladík se hlásil, ovšem bez úspěchu, na architekturu do Paříže. Nakonec se dostal roku 1864 do ateliéru slavného orientalisty Léona Geroma, ze kterého ale po roce vystoupil, protože nechtěl být součástí akademické tvorby, která umělce svazovala. Pod vedením Rudolpha Bresdina se začal věnovat litografii a leptům.

Po roce 1870 se do Redonova života připletlo mnoho tragédií, které poznamenaly jeho tvorbu. Narukování do armády ve francouzsko- ruské válce, vážná nemoc, prodání rodinného statku a také smrt syna. Umělcovi to přineslo hlubokou duchovní krizi. Redon se rád seznamoval s jinými umělci a to mu přineslo jak inspiraci, tak uznání. Roku 1884 byl jmenován prezidentem Salonu nezávislých umělců a roku 1903 mu byl udělen Řád čestné legie.

Odilon Redon Spirit of Forest Specter from Giant Tree

Spirit of Forest Specter from Giant Tree

Umělcovo dílo je plné melancholie. Redon se soustředil na popis psýché. Cílem jeho děl je ponoření se do své duše, do svých vnitřních pocitů. Nechtěl, aby jeho díla byla definována, nýbrž aby vyvolávala dvojznačnost. Maloval obrazy ze své vlastní mysli, které se také někdy objevovaly v jeho snech. Čerpal ale i z literatury, především ze symbolistických básní, dále z přírody a hudby. Je nazývám prvním malířem vnitřních pocitů a nevědomí. Byl důležitou inspirací pro umělecký směr, který se právě snem a nevědomím zabýval – surrealismus. Pro svou barevnost se stal také vzorem fauvistů. Mnoho z  jeho děl vychází z  buddhismu a hinduismu. Nemalý podíl na jeho tvorbě má ale křesťanství. Vycházel i ze středověkých bestiářů a antické mytologie.

V Redonových dílech vidíme základ abstrakce – neurčitá místa, krajinné detaily či hlavy umístěné v nedefinovatelném prostoru. Jako by se ztrácely ve snění. V jeho obrazech nacházíme postavy nebo studie hlav, nepojmenovatelná zvířata či objekty. Každý výjev je pečlivě dekorován. Některé obrazy s rostlinnými výjevy jsou samy o sobě dekorací. Jak již bylo řečeno, Redon se zaměřoval na malbu pastelem. Jelikož má tato technika mnoho úskalí, snažil se umělec objevit nové přístupy a média, pomocí kterých by malby mohly ještě lépe působit a měly dlouhou životnost. Jeho výzkum se cení dodnes. Svá díla maloval na barevné papíry, která mu mohla suplovat podmalbu. Při práci s pastelovou podmalbou používal prsty, což je vidět i na některých dílech.

odilon redon stained-glass-window-allegory-1908

Stained glass window allegory

Mezi jeho díly najdeme mnoho prací s křesťanskými motivy. Jsou to např. různé studie Ježíše Krista, kde se zabývá motivem kříže, trnové koruny nebo Ježíšovými emocemi. Dále maloval okna s vitráží, Marii, Salome, cestu do Egypta, boj Jákoba s andělem nebo výjevy se svatými mučedníky. V Národní galerii v Praze máme šest Redonových litografi tvořených podle povídek Edgara Allana Poea. Jejich cílem nejsou názorné ilustrace, ale vyjádření pocitů při čtení Poeova díla. Redonovo dílo bylo velkým přínosem pro moderní umění a symbolismus.

I na současného diváka působí silně. Nelze se ale na jeho obrazy dívat jako na zobrazení reality a „dekorace do obýváku“. Lepší je si vzít jeho obrázky třeba večer při melancholické náladě, kdy je člověk ponořený sám do sebe. Některá díla nás uvedou do těžké nálady, jiná do spirituálního rozjímání a v neposlední řadě nás něco možná i pobaví (např. The Egg). Přestože Redonovy obrazy jistě nejsou pro každého, mnoho lidí jistě uzná, že na ně díla působí a provrtávají se hluboko pod kůži.

Komentáře

Co na to říkáte?

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..