Chanuka

Chanuko-adventní oslava se konala k příležitosti židovského svátku Chanuka a křesťanské adventní doby, pro které je společná symbolika světla a postupného zapalování svící jako vyhlížení Božího příklonu k lidem v dobách temnoty a beznaděje. Večer byl zahájen čtením 30. žalmu a úvodním slovem, které objasňovalo původ Chanuky jako oslavy znovuposvěcení jeruzalémského Chrámu Judou Makabejským a jeho bratry poté, co jej roku 167 př. n. l. vyraboval a znesvětil seleukovský panovník Antiochus IV. Epifanés. Na tuto událost popsanou v knihách Makabejských navazuje pozdější talmudické vyprávění o zázračném chrámovém oleji, který přes své malé
množství vydržel hořet po celých osm dní, a proto se každý večer při Chanuce zapalu

Komentáře