Získej občanství

Zkuste si, jaké to je získat občanství v zemi, kde jste se nenarodili.

Cílem hry je získání českého občanství (tj. vyplnění formuláře a složení slibu), s čímž je spojené dlouhé běhání po úřadech. Hra je založena na skutečných podmínkách získání českého občanství. Dá se hrát v domě i v terénu.

Potřeby

Razítka, předem připravené formuláře a občanské průkazy, krátký občanský slib, psací potřeby.

Pravidla

Na začátku rozdáme dětem občanské průkazy. Na občanském průkazu bude jméno a příjmení, datum narození, státní občanství — vše jiné, než ve skutečnosti. Ideální je mít na občance i opravdovou podobenku nebo se účastník dokreslí sám. Na začátku také dětem rozdáme formuláře k získání českého občanství. Inspiraci k formulářům naleznete na www.mvcr.cz. Na viditelném místě (např. nástěnka) je položen plán s rozmístěním jednotlivých úřadů, které je potřeba navštívit k získání občanství. Dle počtu organizátorů určíme počet úřadů. Pro inspiraci či větší bohatost hry navštivte stránky www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-zadost_o_udeleni_statniho_obcanstvi_cr

Možnosti úřadů

  1. Úřad městské části (2 úředníci či více, dle počtu hráčů) — dětem pomáhají s celkovým vyplňováním (kde co najdou, těm menším pomáhají psát apod.) a kontrolují vyplnění kolonek s osobními údaji a „proč chci české občanství získat“, čtou životopis a razítkují osvědčení o trvalém pobytu na území ČR. Jeden úředník je tajemníkem úřadu a kontroluje, zda jsou všechny kolonky vyplněny správně, vybírá poplatek 10 000 Kč a občanský průkaz a v případě správnosti celé žádosti vydává papír se slibem, který se musí žadatel naučit zpaměti a následně ho slavnostně před tajemníkem slíbit.
  2. Cizinecké velvyslanectví (1 úředník) — vydává doklad o tom, že „nabytím státního občanství ČR pozbyde žadatel své dosavadní státní občanství“ na samostatném papíře.
  3. Ústav pro jazyk český (2 úředníci) — zadává žadateli krátký test z českého jazyka — např. doplňovačku y/i, následně ho kontroluje a žadatel musí prokázat znalost českého jazyka i opakováním zadaného jazykolamu. Po splnění ústav orazítkuje „osvědčení o složení zkoušky z jazyka českého“ na formuláři.
  4. Ústav pro znalosti o ČR (1 úředník) — zadává žadateli krátký test ze znalostí o ČR, poté ho kontroluje a v případě správnosti orazítkuje „osvědčení o složení zkoušky ze znalostí o ČR“ na formuláři.
  5. Policie ČR (1 úředník) — vyplňuje a razítkuje na formulář „výpis z rejstříku trestů ČR“.
  6. Cizinecká policie Ministerstva vnitra (1 úředník) — vyplňuje a razítkuje „výpis z rejstříku trestů mé země“.
  7. Úřad práce (1 úředník) — má připraven seznam prací, za něž si je možno vydělat 10 000 Kč. Může to být např. umytí hrnků, vyčištění zubů, nošení dříví apod.

Fantazii úředníků se meze nekladou. Samozřejmostí je úřední řeč, patřičné oblečení a výzdoba kanceláře. Nebojte se použít byrokratickou realitu ve hře (cedule „přijdu hned“, úplatky, posílání na jiný úřad do jiného patra či na kopec apod.).

Pozor!

Nakonec hráči vždy musí (i po opravě) získat razítko či doklad, pro který přišli! Hra se nesmí zvrhnout v šikanu! Je nutné, aby průtahy byly únosné.

Komentáře

Co na to říkáte?

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..