Odkdy se člověk zajímá o své prostředí k životu?

Inu, zajímá se jistě od počátku svého bytí. Ale tehdy ještě žilo lidí málo, nebyli příliš nároční na

Jsme herci

1. Korintským 4,9: Zdá se mi, že nás, apoštoly, Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť

Homosexualita II.

V okamžiku, když se křesťanství dostalo do světa helénské kultury, začíná se vyjadřovat k jevům, které vidí. Nu

Kdo půjde na faráře

Minimální zájem o studium teologie! Kdyby byla ČCE firma, asi bychom si udělali sociologický průzkum, aby se zjistilo

Venite: Víra, Evangelium, Následování, Inspirace, Tradice

Pilotní díl obnoveného vzdělávání pracovníků s mládeží se odehrál 21.–22. dubna v bělečském táboře J. A. Komenského. Celocírkevní

Společnost jako divadelní představení

Rozhovor s Michalem Jokešem foto Irena Bártíková Kdo jsi a jak ses k divadlu dostal? Jsem Michal Jokeš, režisér a herec divadel s postiženými a edukačního divadla. Momentálně největší snahu věnuji divadlu jako nástroji seberozvoje pro lidi, kteří se do něj chtějí zapojit. K divadlu jsem se dostal úplně náhodou na ZUŠ, když ke mně

Duchovní program na Prague Pride

Milé sestry a bratři v Kristu, i letos ekumenické společenství křesťanů Logos Česká republika připravuje duchovní program Prague Pride. V letošním ročníku budou hosty Logosu Jakub Pavlús, farář Českobratrské církve evangelické v Šumperku, a Jayne Ozanne, členka Generálního synodu Anglikánské církve v Británii. Shodou okolností Generální synod právě tento měsíc drtivou většinou rozhodl o zákazu konverzní (reparativní) terapie leseb

Víra a sport

Může něco znamenat víra ve sportu? Může něco znamenat sport pro víru? Nebo mají něco společného? Převracel jsem to